SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDETE, BASKILARA SON VERİLSİN! (İSTANBUL TABİP ODASI)

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDETE, BASKILARA SON VERİLSİN! (04 Mart 2009)

Sağlık hakkı yok edilirken, sağlıkçılara yönelik şiddet ve baskılar artıyor. Sağlıkta dönüşüm programı ile hız kazanan sağlıkta özelleştirme; SS ve GSS yasası ile artan kısıtlamalarla, kamu sağlık kurumları personel ve kaynak aktarılmayarak, çökertilerek devam ediyor.

Aynı dönemde, sağlık hizmetlerinin %15-20’sini veren özel sağlık kurumları teşvik edilerek; hizmet alımı yoluyla, sosyal güvenlik kurumlarından aktarılan kaynak 14 kat, ilaç harcamaları 2,5 kat arttı. Onlarla ifade edilen özel hastane sayısı, 2008’de 387’ye çıktı. Şimdi de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bulunan Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasası ile 800 kamu sağlık kurumunun 400’ünün özelleştirilmesi ve arazileri, binaları, teçhizatı ile birlikte satılması, kiralanması, kapatılması hazırlıkları yapılıyor. Böylece, halkın vergisi ve SSK’lının primleri ile kurulan kamu sağlık kurumları peşkeş çekilip-yok edilerek; özel sağlık kurumlarının fiyat artırması önündeki engeller kaldırılmak isteniyor.

Sunulan pembe tablolara rağmen; kamu sağlık kurumlarında yoğum bakımda yer olmadığı için geri çevrilen hasta yakınlarının, sosyal güvencesi de olsa katkı payı ödemek zorunda kalan, parası olmadığı için hizmet alamayan hastaların öfkesinin hedefi sağlık emekçileri oluyor. Sağlık emekçileri, yalnızca sağlık sisteminin mağduru olan hastaların değil; aynı zamanda bu sistemi uygulamaya çalışan yöneticilerinin de şiddetinin ve baskı yıldırma politikalarının hedefi oluyor. Hastaları geri çevirmeyeceksiniz diye baskı altına alınan, yer olmadığı için, aynı kuvözde iki bebek  yatırmaya zorlanan sağlık emekçileri, bu nedenle gelişen enfeksiyon nedeni ile yaşanan bebek ölümlerinden de sorumlu tutuluyor. Günah keçisi haline getiriliyor.

Artan iş yükü, performansa dayalı döner sermaye uygulaması ile 4-B, 4-C, vekil-taşeron adı altında aynı işi yaptığı halde farklı statülerde ve iş güvencesi olmayan çalışanlarla yürütülen sağlık hizmetinde ekip hizmeti anlayışı yok edilerek; sağlık emekçileri dayanışma yerine rekabete zorlanıyor.

Sağlık ortamı tahrip ediliyor, gerilim ve çatışma egemen kılınıyor. Sağlık emekçilerinin insan olduğu ve insana hizmet verdiği unutularak, seri üretim yapan makinenin dişlisi muamelesi yapılıyor. Sorunların çözümü için verilen mücadeleyi engellemek için; sürgün ve baskı ile psikolojik şiddet yaygınlaştırılıyor. Yönetici şiddeti, kimi zaman fiziksel şiddete kadar uzanabiliyor. Artık kamu sağlık kurumlarındaki görevlendirme ve atamalara liyakat değil, “herkes kendi ekibi ile çalışmak ister” söylemi ile  siyasi yakınlık ve torpil meşrulaştırılıyor.

 İstanbul Sağlık Müdürlüğü, ele geçirip-ehlileştiremediği, sağlıkta özelleştirme hedefi önünde engel olarak gördüğü sendikalarımıza ve meslek örgütlerimize yönelik baskılarını pervasızca sürdürüyor.

SES Şube Başkanı hakkında, kendilerinden onay ve izin almadan basın açıklaması yaptığı, sendika görevini yerine getirdiği, uygulamalara muhalefet ettiği, çalışanların tepkisini örgütlediği için soruşturma açıp-ceza verecek kadar, pervasızlaşmış durumda. Bir yandan sadece uygulanan politikayı meşrulaştırmak ve sağlık emekçilerinin tepkisini engellemekle görevlendirilen sözde sendika örgütlenirken, temsilcilerine makam-mevki verilerek; çalışanların bu sendikalara üye olması teşvik ediliyor.

Sağlık hakkı ve mesleki güvencemizi geleceğimizi tehdit eden, vahşi piyasacı sağlık ortamını/ilişkisini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Güvenli ortamda, güvenceli çalışmak, iş-ücret-meslek ve gelecek güvencesi istiyoruz. Giderek artan mesleki risklerimizin ve çalışma ortamındaki gerilimlerin ve çatışmaların engellenmesi için; tırmanan, tırmandırılan şiddet sarmalına neden olan yönetici şiddetine son verilmesini; uzun ve yoğun çalışma koşullarının iyi ve insani bir hizmet ihtiyacı ile yeniden düzenlenmesini; işsizlik ve taşeron, 4-A, 4-Ԁ㠀㮁᐀Ā瀀ᒋ䠀ᒋ 䊊䐀ȀĀ㠀㮁ȀԀԀ䠀ᒋ＀￿ÿ堀ᒋ谀㭇㠀ᒋ᠀粠洛䠀ᒋ瀀ᒋ＀￿ÿ＀￿׿＀￿ÿ＀￿ÿ＀￿刺＀￿ǿĀကᒆĀ氀瑡摮汦tÿఈఀఀఀༀ̀瘀⑩洛縀漹瘀⑩洛＀￿ÿĀ＀ÿ鰀筭ကȀ渀 ffĀ 曥︀￿ࠀ눀⑦洛ࠀ눀⑦洛䠀ᒋ倀ᒈ耀筭က 獪ᘀ䌀㨀尀唀猀攀爀猀尀匀椀渀愀渀猀尀匀椀渀愀渀頀ᒉ᠀ᒉᒉﰀ㭆尀㭇Ԁ谀㭇㭇堀ᒋᴀ焭洛䠀ᒋ＀￿ÿ䠀ᒋ＀￿ÿ䠀ᒋ＀￿ÿ粡洛䠀ᒋ᠀᠀倀筫ꀀ獠쀀᠞က᠎਀ 䄀∫洛䀀  ࠀ̀㘀퀀ᒔ䀀ഀ܀豈 瘀⑩洛ꔀ죢ä瘀⑩洛Ȁ＀￿￿￿旿죢ä퀀ᒔ＀￿￿￿ჿ 怀꣓洛耀筭퀀ᒔ㄀④洛퀀ᒔഀ 豈ကက茀ꢤ洛ꀀ徇ᒌ̀̀ 圀܀€ꠀ筫耀저很�徐︀￿￿￿胿ꀀᒕ︀￿￿￿⃿୘珞栀洛㬀吀㭆ᒌ谀㭇ᤀ热洛退䇋谀㭇쀀᱗烙�┰탢½吀㭆츀┰탢½￿ÿ┰탢½瘀⑩洛ꠀ㭂谀㭇吀㭆㭀舀Ȕ￿ÿ쀀娀᱗烙㰀玠Ḁ팱落ഀ㵸車嘀�᠀弒︀￿倀筫눀⑦洛ĀP쀀᠞က᠎က Ḁ尀㭇 ⠀ࠀ̀ࠀ㘀嬀팦落䀀܀⠀ࠀ탵´ԀȀ＀￿ÿ 䐀 