BİZ KADIN HEKİMLER SAĞLIK ORTAMININ DEMOKRATİKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ (İSTANBUL TABİP ODASI)

BİZ KADIN HEKİMLER SAĞLIK ORTAMININ DEMOKRATİKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ

(09 Mart 2009)

DR. DİLEK ARGON’A ŞİDDET UYGULAYAN BAŞHEKİM YUSUF ÖZERTÜRK’ÜN HALA GÖREVDE TUTULMASINI KINIYORUZ

134 yıl önce çalışma yaşamının insanca düzenlenmesi için mücadele eden işçilere, polisin saldırması sonucunda büyük bölümü kadın olan işçiler öldürüldüler. Tarih 8 Mart 1875’ti.

Üç yarım asır sonra bugün, kadınlara yönelik şiddet giderek tırmanmakta, buna çalışma yaşamında ayrımcılık ve insanlık dışı koşullar eşlik etmektedir. Evli iki kadından birinin şiddet gördüğü, üç kadından birinin çocukluğunda cinsel tacize maruz kaldığı, iki bin kadından birinin tecavüze uğradığı dünyada küresel düzeyde yoksulların sayısı tırmanırken, bunların büyük bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır.

Giderek artan kadın yoksulluğu, yalnızca sermaye hareketlerini gözeten, insan emeğini koşulsuz yok sayan küresel ekonomi yönlendiricilerinin marifetidir. Dünya ekonomisinin patronu emperyalist ülkeler, nasıl topraklarımızı ve insani kaynaklarımızı yağmalayarak bizi ve bizim gibi ülkeleri yoksullaştırarak iradesizleştiriyorsa, kadınlara da dünya ölçeğinde aynısını yapmaktadır.

Bu toplumda, insandan, emekten yana olmayan politikalar kadın emeğini köle emeği düzeyine indirmiş durumdadır. Ülkemizde çalışabilir kadın nüfusunun yalnızca yüzde 23’ü istihdam edilmektedir. Çalışan kadınların çok büyük bölümünü oluşturan tekstil, sağlık, eğitim sektörlerinde kadınlar sendikasız ve cinsiyet ayrımcı ortamlarda çalışmaktadır. Yine ev içi, parça başı çalışma sistemi kadınlar arasında giderek yaygınlaşan ve çalışanın hiçbir şekilde söz sahibi olmadığı, yoğun sömürüye dayalı bir sistemdir.

Ülkeyi yönetenlerin küresel ekonomi patronlarının eliyle ekonomiyi örgütlemesinin sonucunda artan yoksulluk bu insanlık dışı şartlara rağmen, toplumumuzun bu işleri bulmuş olmaya bile şükreden bir iradesizlik noktasına doğru evrilmesine neden olmuştur. Emeği konusunda irade gösterenleri yüreklendirmek yerine cezalandıran yapı çalışan üreten insanların işinin içine şiddeti doğrudan sokmuştur.

Çalışma yaşamının emeğin aleyhine olan doğası çalışanların sırtında büyük bir yükken, performans sistemi, müşteri memnuniyeti gibi kavramları çalışanın aleyhine kullananlar, aslında sistemin yetersizliğinden kaynaklı saldırganlaşan insanların çalışanlara şiddet uygulamasına da kapıyı tümüyle açmıştır.

Biz kadınlar hiçbir yerde ve çalışma ortamımızda da şiddet görmek, şiddete tanıklık etmek istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şiddetten en çok zarar gören kadınlar olacaktır.

Sağlık hizmetleri çalışanlarının yüzde ellisini kadınlar oluşturmaktadır. Çok uzun yıllardır hemşire kadınlara yönelik saygısızlıkla bütünleşik şiddet, neoliberal sağlık sisteminin ürettiği yeni sorunlar sonucunda hekimleri de içine alan bir sarmala dönüşmüştür. Son bir yılda çok sayıda meslektaşımız saldırıya uğramıştır. Bunların önemli bir kısmını da kadın meslektaşlarımız oluşturmaktadır.

Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın yaşadığı ciddi travmalar sağlıklılık hallerinin sarsılmasına neden olmuştur. Artmakta olan saldırgan şiddeti yerinde gözleme imkanına sahip Sağlık Bakanlığı, bu gelişmeleri halk sağlığı anlamında olumsuz gösterge olarak kavrayıp, hükümeti halkın rahatlatılması için kamusal önlemler almaya yöneltme sorumluluğuna rağmen, çalışanları günah keçisi ilan ederek, sorumluluğundan kaçınıyor. Yetkililer adeta biz her şeyi mükemmel yaptık, ama bir de şu çalışanlar olmasa der gibi.

Ekonomik krizin giderek artan etkisi yeni şiddet olaylarına gebedir. Bu nedenle, yetkilileri uyarma sorumluluğu taşıyoruz. Acilen, ekonomik krizin bedelini halka ödetmek yerine halkı, çalışanları koruyan kamusal önlemler alınmalıdır. KrԀ㠀㮁᐀Ā瀀ᒋ䠀ᒋ 䊊䐀ȀĀ㠀㮁ȀԀԀ䠀ᒋ＀￿ÿ堀ᒋ谀㭇㠀ᒋ᠀粠洛䠀ᒋ瀀ᒋ＀￿ÿ＀￿׿＀￿ÿ＀￿ÿ＀￿刺＀￿ǿĀကᒆĀ氀瑡摮汦tÿఈఀఀఀༀ̀瘀⑩洛縀漹瘀⑩洛＀￿ÿĀ＀ÿ鰀筭ကȀ渀 ffĀ 曥︀￿ࠀ눀⑦洛ࠀ눀⑦洛䠀ᒋ倀ᒈ耀筭က 獪ᘀ䌀㨀尀唀猀攀爀猀尀匀椀渀愀渀猀尀匀椀渀愀渀頀ᒉ᠀ᒉᒉﰀ㭆尀㭇Ԁ谀㭇㭇堀ᒋᴀ焭洛䠀ᒋ＀￿ÿ䠀ᒋ＀￿ÿ䠀ᒋ＀￿ÿ粡洛䠀ᒋ᠀᠀倀筫ꀀ獠쀀᠞က᠎਀ 䄀∫洛䀀  ࠀ̀㘀퀀ᒔ䀀ഀ܀豈 瘀⑩洛ꔀ죢ä瘀⑩洛Ȁ＀￿￿￿旿죢ä퀀ᒔ＀￿￿￿ჿ 怀꣓洛耀筭퀀ᒔ㄀④洛퀀ᒔഀ 豈ကက茀ꢤ洛ꀀ徇ᒌ̀̀ 圀܀€ꠀ筫耀저很�徐︀￿￿￿胿ꀀᒕ︀￿￿￿⃿୘珞栀洛㬀吀㭆ᒌ谀㭇ᤀ热洛退䇋谀㭇쀀᱗烙�┰탢½吀㭆츀┰탢½￿ÿ┰탢½瘀⑩洛ꠀ㭂谀㭇吀㭆㭀舀Ȕ￿ÿ쀀娀᱗烙㰀玠Ḁ팱落ഀ㵸車嘀�᠀弒︀￿倀筫눀⑦洛ĀP쀀᠞က᠎က Ḁ尀㭇 ⠀ࠀ̀ࠀ㘀嬀팦落䀀܀⠀ࠀ탵´ԀȀ＀￿ÿ 䐀 ᒙȀ฀܀€ᒙ�洛숀놫洛∀╢洛䠀︀￿￿￿ꣿ쓑฀܀€谀ꬫ洛ꀀ筮 豈倀ĀĀŬĄ洛ꔀꜺ洛퀀ᒏ㘀嬀팦落Ā�洛豈ᒙက洛Ȁ￿ÿ蔀죢ä저很ĀḀ笀㜀㔀㠀㐀㜀㄀㜀㜀ⴀ䘀 㜀㜀ⴀ㐀㄀㜀㄀ⴀ䈀䐀㈀䌀ⴀ䄀㘀䈀䈀㈀㄀㘀㐀䘀䈀䐀 紀ĀĀĀ딀ꢵ洛ꀀ徇ᒐ怀怀숀ᱯ烙저很頗聸佗抌뭄煣⌄놀 抌뭄煣栄洛栀洛퀀ᓊꠀ쓑瀀⼀￿￿埿㬮￱￿㟿ᱫ烙숀ᱯ烙ఀ熱洛㮁ꀀ＀￿ÿꀀ＀￿ÿꀀ䀀ᒑ䠀ᒑ П̀Ԧ렀ᒑĀŬऄ耀ĀĀ舀Ȕ П П瘀