HİÇBİR GEREKÇE ŞİDDETİ HAKLI GÖSTEREMEZ! (TTB)

HEKİME ŞİDDET SÜRÜYOR, KAYGIMIZ BÜYÜYOR

HİÇBİR GEREKÇE ŞİDDETİ HAKLI GÖSTEREMEZ!

ŞİDDET SAĞLIĞA ZARARLIDIR VE ŞİDDETİN KANIKSANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

(19.02.2009)

Sağlık ortamında şiddet durmak bilmiyor. Her geçen gün çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sağlık ortamında şiddet bu kez de çirkin yüzünü S.B Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Medikal Onkoloji polikliniğinde göstermiş ve meslektaşımız Doç. Dr. Andaç Argon dün saat 10’da görevi başında darp edilmiştir. Meslektaşımız daha önce tanımadığı 5 kişinin sopalı saldırısına maruz kalmış ve baş, göğüs ve sırt bölgesine darbeler alarak yaralanmıştır. Sopalı saldırganlar elleri kollarını sallayarak girdikleri hastaneden güvenlik personelinin seyirci kalması sonucu rahatlıkla kaçmışlardır.

Şu ana kadar failler yakalanmamıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşımıza künt kafa travması ve yaygın yumuşak doku travması nedeniyle 20 günlük rapor verilmiştir.  Bu olayda pek çok sorun ve soru işareti vardır.

• Saldırganlar (şehir eşkıyaları) ellerinde sopalarla hiçbir engelle karşılaşmadan meslektaşımızın muayene odasına kadar girerek meslektaşımıza hunharca saldırmışlardır.

• Olay sırasında özel güvenlik personeli olması gereken yerde olmadığından meslektaşımız kişisel çabaları ile saldırganlardan kaçabilmiş, dışarıda da yardım edecek kimse bulunamamış, onlarca hasta ve hasta yakını seyretmiştir.

• Saldırganlar özel güvenlik şirketinde çalışan güvenlik personelinin önünden geçerek hiç bir şey olmamış gibi rahatça hastaneyi terk edebilmişlerdir.

• Olayın kimler tarafından hangi gerekçeyle yapıldığı anlaşılamadığı, failler yakalanamadığı halde hastane başhekimi meslektaşımıza “geçmiş olsun diyemeden!” saldırganların muayenehaneye çağrılan bir hastanın yakınları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği açıklamasını yapmıştır. O halde failler bellidir, ya da başhekim tahmin etmektedir, bilmektedir.

• Olay sonrası emniyet yetkililerinin yaptığı kontrollerde güvenlik kameralarının olay anı ile ilgili kayıtlarının silinmiş olduğu tespit edilmiştir.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 Ocak 2009’da yaşanan, başhekimin hekime şiddetinin izleri henüz belleklerimizden silinmemiş ve sorumlular görevden alınmamışken bizlerin farklı yorumlar yapmaması, akıl yürüterek bazı sonuçlara varmak durumunda bırakılmamamız için bu durumun acilen açıklığa kavuşması, sorumlularının biran önce bulunması ve gereğinin yapılması zorunludur.

AKP Hükümeti Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık ortamını ticarileştirerek hastaları müşteri, hastaneleri ticarethane, sağlık hizmetlerini alınıp satılan bir meta haline getirerek sağlık ortamında olması gereken güven ve işbirliği ilişkisini, çatışma ilişkisine dönüştürerek bizleri mesleklerimize, değerlerimize, hastalarımızı ve toplumu da bize yabancılaştırmış, şiddeti içselleştirmiştir.

Aynı anlayış bir diğer kamusal hizmet olan güvenlik hizmetlerini de özel şirketlerden satın alma yoluna gitmiştir. Yeterli mesleki bilgisi olmayan, iletişim becerileri gelişmemiş ve bu konuda eğitim almamış, ucuz insan gücü politikası nedeniyle çok uzun saatler çalışan, sürekli işe girip çıkan, yerleri sık sık değiştirilen güvenlik görevlilerinin güvenlik sağlamak yerine özellikle iş yükünün yoğun olduğu aciller ve polikliniklerde bizzat şiddete neden olmaya başlamışlardır.

Sağlık ortamının sistemden kaynaklanan ve giderek artan sorunları ile yöneticilerin sağlık çalışanlarını hedef göstermesi, toplumda yükselen şiddet eğilimi ile birleşerek çalışma ortamlarımızda bizi bulmaktadır. Şiddete kimi zaman ağır hakaretlere maruz kalarak, kimi zaman darp edilerek, kimi zaman da canımıza kast eden saldırılara maruz kalarak tanıklık ediyor, hayatlarımızdan, geleceğimizden endişe ediyoruz.

<Ԁ㠀㮁᐀Ā瀀ᒋ䠀ᒋ 䊊䐀ȀĀ㠀㮁ȀԀԀ䠀ᒋ＀￿ÿ堀ᒋ谀㭇㠀ᒋ᠀粠洛䠀ᒋ瀀ᒋ＀￿ÿ＀￿׿＀￿ÿ＀￿ÿ＀￿刺＀￿ǿĀကᒆĀ氀瑡摮汦tÿఈఀఀఀༀ̀瘀⑩洛縀漹瘀⑩洛＀￿ÿĀ＀ÿ鰀筭ကȀ渀 ffĀ 曥︀￿ࠀ눀⑦洛ࠀ눀⑦洛䠀ᒋ倀ᒈ耀筭က 獪ᘀ䌀㨀尀唀猀攀爀猀尀匀椀渀愀渀猀尀匀椀渀愀渀頀ᒉ᠀ᒉᒉﰀ㭆尀㭇Ԁ谀㭇㭇堀ᒋᴀ焭洛䠀ᒋ＀￿ÿ䠀ᒋ＀￿ÿ䠀ᒋ＀￿ÿ粡洛䠀ᒋ᠀᠀倀筫ꀀ獠쀀᠞က᠎਀ 䄀∫洛䀀  ࠀ̀㘀퀀ᒔ䀀ഀ܀豈 瘀⑩洛ꔀ죢ä瘀⑩洛Ȁ＀￿￿￿旿죢ä퀀ᒔ＀￿￿￿ჿ 怀꣓洛耀筭퀀ᒔ㄀④洛퀀ᒔഀ 豈ကက茀ꢤ洛ꀀ徇ᒌ̀̀ 圀܀€ꠀ筫耀저很�徐︀￿￿￿胿ꀀᒕ︀￿￿￿⃿୘珞栀洛㬀吀㭆ᒌ谀㭇ᤀ热洛退䇋谀㭇쀀᱗烙�┰탢½吀㭆츀┰탢½￿ÿ┰탢½瘀⑩洛ꠀ㭂谀㭇吀㭆㭀舀Ȕ￿ÿ쀀娀᱗烙㰀玠Ḁ팱落ഀ㵸車嘀�᠀弒︀￿倀筫눀⑦洛ĀP쀀᠞က᠎က Ḁ尀㭇 ⠀ࠀ̀ࠀ㘀嬀팦落䀀܀⠀ࠀ탵´ԀȀ＀￿ÿ 䐀 ᒙȀ฀܀€ᒙ�洛숀놫洛∀╢洛䠀︀￿￿￿ꣿ쓑฀܀€谀ꬫ洛ꀀ筮 豈倀ĀĀŬĄ洛ꔀꜺ洛퀀ᒏ㘀嬀팦落Ā�洛豈ᒙက洛Ȁ￿ÿ蔀죢ä저很ĀḀ笀㜀㔀㠀㐀㜀㄀㜀㜀ⴀ䘀 㜀㜀ⴀ㐀㄀㜀㄀ⴀ䈀䐀㈀䌀ⴀ䄀㘀䈀䈀㈀㄀㘀㐀䘀䈀䐀 紀ĀĀĀ딀ꢵ洛ꀀ徇ᒐ怀怀숀ᱯ烙저很頗聸佗抌뭄煣⌄놀 抌뭄煣栄洛栀洛퀀ᓊꠀ쓑瀀⼀￿￿埿㬮￱￿㟿ᱫ烙숀ᱯ烙ఀ熱洛㮁ꀀ＀￿ÿꀀ＀￿ÿꀀ䀀ᒑ䠀ᒑ П̀Ԧ렀ᒑĀŬऄ耀ĀĀ舀Ȕ П П瘀⑩洛舀Ȕ眀픾落舀Ȕ П舀ȔԀ᐀玚⌀Ā耀ᡆᨀ�洛Ā耀弍︀￿ᘀ눀⑦洛＀￿ÿ 䐀 搀攀猀欀琀漀瀀⸀椀渀椀팱落Āᄀ`€᠀䠀Ā쀀玐ꠀ쓑瀀ᡬ᠎ᰀ豈倀쀀̑倀䘀 Ԁࠀ᐀᠀䀀豈܀ 悟ࠀ᐀Ԁ쀀ᢍက᠎؀케䀀฀㘀嬀팦落䀀܀케䀀Ȁ⠀팄落鸀⑸洛頀聸佗抌뭄煣⌄놀 抌뭄煣匄椀渀愀渀豈ꀀ獠츀꡹洛䘀ꆆᷡ©退徇¾耀耀䠀徐䀀ᒖᴀꟚ洛䀀ᒖЀЀ케退徇︀￿￿￿ÿ퀀玞 獪넀က䢋䀀匐串呂퀀玙쀀筮︀￿￿￿ÿ䢋섀ᒖ찀赵뒆퐯舁Ȕᰀ؀Ȁ#Ȁ退ᒙ숀ᱯ烙舀Ȕ✀ᱚ烙ᄀ`€ 蟁鋡¹︀￿ÿ✀ᱚ烙 ᒢ蟂鋡¹︀￿ÿ ᒘ䜀倀ᒢ䜀怀ᒘ刀᰾烙᰾烙뀀᳼烙＀￿ÿā怀瘀怀ꐀ怀瘀怀@蠀À鰀ᱩ烙萀Ȕ 匐串萀ȔԀ