SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET GİDEREK ARTMAKTADIR (İSTANBUL TABİP ODASI)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET GİDEREK ARTMAKTADIR.
HÜKÜMET, HALKLA HEKİMİ KARŞI KARŞIYA GETİREN “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NI UYGULAMAKTA ISRAR ETTİĞİ SÜRECE DAHADA ARTACAKTIR (02.04.2009)

Değerli Basın Emekçileri,

Bugün burada yine bir hekime şiddet olayı üzerine toplanmış bulunuyoruz. Dün hasta yakınları tarafından başına sandalye vurularak yaralanan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi Kliniği asistanlarından bir meslektaşımız Beyin Cerrahi Kliniği’nde yoğun bakıma alınmış ve yarılan kaşına dikiş atılmıştır. Ayrıca olay sırasında yaşanan arbedede bir başka asistan arkadaşımız da kolundan yaralanmıştır.

Bu saldırı, 2009 başından bugüne İstanbul Tabip Odası’na intikal eden, hekimlere yönelik 7. şiddet olayıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığı ve Hükümet, halkla hekimi karşı karşıya getiren “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı uygulamakta ısrar ettiği sürece daha da artacağı görülmektedir.

Biz burada hekimlere saldıran hasta yakınlarını ve bu ortamın oluşmasına yol açan politikaları bütün uyarılarımıza rağmen ısrarla sürdüren Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı kınıyoruz. Yürürlüğe soktuğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkın sağlık hakkını, sağlık hizmetlerine erişebilme güvencesini ortadan kaldıran Hükümet, bir yandan halka daha iyi sağlık hizmeti verileceği umudunu yayarken, diğer yandan özelleştirme hazırlıkları yaptığı kamu hastanelerine kaynak ayırmayarak, yeterli personel vermeyerek halkın hizmet alacağı hastaneleri işlemez hale getirmektedir.

Başbakan’ın nutuklarına inanarak hastanelere gelen hastalar, burada Başbakan’ın televizyon ekranlarında çizdiği pembe tabloları göremeyince, hırsını bu hastanelerde görevli sağlık emekçilerinden almaktadır. İşte hekimlere ve sağlık personeline yönelik şiddetin asıl nedeni budur. Hastanede yeterli sayıda hekim bulamayan çaresiz hasta yakınları, Başbakan’ın yalan söylediğini düşünmediğinden, sanki hastanede hekim var da hastaları ile ilgilenmiyor yanılgısıyla hekime saldırmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri,

Sizlere bu konuda halkı aydınlatmakta önemli görevler düşmektedir. Sizler halka ve hasta yakınlarına kamu hastanelerinin AKP Hükümeti tarafından nasıl çökertildiğini, hizmet sunarken karşılaştığı sorunları göstermelisiniz. Yıllardır genel bütçeden kaynak alamayan, boş kadrolarına hekim ve sağlık personeli tayin edilmeyen hastanelerin durumunun hiç de Başbakan’ın göstermeye çalıştığı gibi olmadığını insanlara anlatmak ve halkı aydınlatmak sizlerin sorumluluğudur. Bizler sağlık meslek örgütleri ve sendikalar olarak bu konuda size her türlü yardımı yapmaya hazırız.

Önümüzdeki günlerde hekimlere ve sağlık personeline yönelik şiddetin acil servislerde yoğunlaşacağını kestirebilmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu tamamen Hükümet’in çıkarttığı Sosyal Güvenlik Yasası’nın bir sonucudur. Bu yasa ile Hükümet sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmeti alabilecekleri tek adres olarak acil servisleri göstermektedir. İşte bu nedenle, derinleşen ekonomik ve sosyal  krizin de etkisiyle işsiz, dolayısıyla sosyal güvencesiz kalan insanlar acil servis kapılarına yığılmaktadırlar.

Yasa çıktığından beri acil servislere başvuran hasta sayısı iki-üç kat artmış olmasına rağmen, Hükümet bu servislere yeterli kaynak ve personel ayırmamıştır. Bu nedenle hastalar ile sağlık personeli acil servislerde karşı karşıya kalmaktadırlar. Sosyal güvencesi olmayan insanlar acil servislere hücum etmekte, burada da yeterli personel bulamayınca hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri,

Hasta ile hekimi karşı karşıya getiren, halkın sağlık hizmetine ulaşmasını engelleyen, ihtiyacın değil, paran kadar sağlık anlayışını egemen kılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hemen durdurulmasını, “Herkese Eşit, Ücretsiz, Ulaşılabilir Sağlık” anlayışının sağlık ortamına egemen kılınmasınıԀ㠀㮁᐀Ā瀀ᒋ䠀ᒋ 䊊䐀ȀĀ㠀㮁ȀԀԀ䠀ᒋ＀￿ÿ堀ᒋ谀㭇㠀ᒋ᠀粠洛䠀ᒋ瀀ᒋ＀￿ÿ＀￿׿＀￿ÿ＀￿ÿ＀￿刺