HEKİMLERE KARŞI ŞİDDET ARTARAK SÜRÜYOR (TTB)

27 Temmuz günü Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi’nde özel bir tıp merkezinde çalışan 39 yaşındaki Genel Cerrahi uzmanı Dr. Saim Urungu MARAŞ, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Daha bir hafta öncesinde Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan iki hekime yönelik saldırı bu kez Kahramanmaraş’ta öldürme eylemi olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Saldırı sırasında çevrede bulunan insanlar saldırıdan yaralanmak suretiyle etkilenmişlerdir.

Ülkemizde toplumsal şiddetin arttığı ve toplumun tüm kesimlerini etkilediği bir ortamda hekimler için de her türlü şiddet olayı ile karşılaşma artık sıradanlaşmış ve bu durum hekimlerin günlük pratiklerini gerçekleştirmelerine engel olma boyutlarına kadar ulaşmıştır.

Meslektaşlarımıza yapılan tüm bu saldırıları kınarken özel olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan ya da dolaylı olarak hedef gösterenleri söz ve eylemlerini bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ