TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlıkta Şiddet Verilerini İstedi: 2021’de Kaç Başvuru Yapıldı, Kaç Dava Açıldı, Kaç Dava Sonuçlandı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), cezasızlık politikası sonucu son dönemde giderek artan sağlıkta şiddet olayları ile ilgili 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca 19 Ocak 2022 günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Yazıda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının alındığı Beyaz Kod uygulaması sonuçlarına ilişkin şu veriler istendi:

  1. 2021 yılında yapılan başvuru sayısı,
  2. Başvuruların çalışılan sağlık kuruluşuna göre dağılımı,
  3. Başvuran sağlık çalışanlarının cinsiyet dağılımı,
  4. Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat kapsamında verilen hukuki yardım sayısı,
  5. Başvuruya konu eylemler hakkında açılan dava sayısı,
  6. Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen başvurulara ilişkin davalarda kesinleşen karar sayısı ile karar içeriği (ceza/beraat).

 

Yazının tamamı için tıklayın.