TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kamu özel ortaklığı kanun tasarısı görüşmelerine başladı

altKomisyonda yatığı sunumda Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kamu özel ortaklığı kiraları için ilk kez resmi açıklama yaptı, 6 ihalenin bedelinin bugünün rakamlarıyla 19 Milyar TL olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlandı. Komisyon tarafından görüşmelere davet edilen Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinin de katıldığı görüşmelerde Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir sunum yaptı.

Bakan Akdağ, Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın kamu özel ortaklığı ihalelerinin dayanağı olan 3359 Sayılı Yasanın Ek/7. Maddesinin kural koymaksızın, çerçeve belirlenmeden yürütmeye yetki devri yaptığı gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararı alması üzerine yeni bir kanun tasarısı hazırlandığını söyledi.

Nisan 2011’de Kayseri için yapılan ihaleden bu yana ilk kez ihale tutarlarına ilişkin bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kayseri, Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent, Elazığ, İstanbul-İkitelli ve Yozgat ihalelerine ilişkin toplam kira bedelinin 19 Milyar TL olduğunu söyledi.

Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Akdağ, kamu özel ortaklığı yöntemiyle yeni yatırım, yeni hastane yapılmadığını, mevcutların yenilendiğini de söyledi. Türkiye’nin 120 bin modern hastane yatağına ihtiyacı olduğunu, aslında yatak sayısının artırılmasına da gerek olmadığını belirten Bakan Akdağ, “Bugüne kadar 40 bin yatak dönüştürüldü. TOKİ ve klasik ihale yöntemiyle 40 bin yatak yapılacak. Kamu özel ortaklığı yöntemiyle de 40-50 bin yatak yapılmasını planlıyoruz ki bu da kamu yatak sayısının yüzde 30-35’i civarında olacak” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin, ihalelerin denetimine ilişkin bir birimin neden bulunmadığı, Tasarı ile Sağlık Bakanlığı’na özel bir Yap-İşlet-Devret kanunu yapılmasına neden ihtiyaç duyulduğu, ihale alan şirketlere neden Hazine garantisi verildiği, sağlık alanının doğrudan ilgilendiren bir tasarının neden asli komisyon olarak Sağlık Komisyonu’na gönderilmediği yönündeki soruları ise tam bir açıklıkla yanıtlanmadı.

Bu arada 7 Ocak tarihinde bir grup AKP milletvekilinin döner sermaye ödemeleri ve Sağlık Bakanlığı kadrolarına ilişkin bir yasa teklifi vererek görüşmelerde ek olarak gündeme alınmasını talep ettiği de ortaya çıktı.

Tasarı ile getirilen düzenlemelerin fazlasıyla teknik detay içermesi nedeniyle alt komisyona sevk edilmesi konusunda oybirliğiyle verilen karar sonucunda Tasarı alt komisyona sevk edildi.     

Yasa Tasarısı metni için…

TTB’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu görüş için…

Tasarı’ya ek kanun teklifi için…