TTB Avukatının Açtığı Dava Sonuçlandı
Şeker Ölçüm Cihazı ve Çubukları Bedelsiz

ANKARA- Genç Diyabetliler Derneği'nin, 1999 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nda yer alan Tip l Diyabetliler şeker ölçüm çubuklarının verilmesinin sadece çocuklarla ve günde bir buçuk çubuk olarak sınırlandırılması ve şeker ölçüm cihazlarının bedellerinin ödenmemesi yolundaki hükümlerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay kararında, şeker ölçüm cihazı ve çubuklarının tedavi giderleri içinde sayılmasının yasaya uygun olduğu belirtilerek, yasaların uygulanmasını göstermek üzere çıkartılan küçük, yönetmelik, talimatname gibi yazılı hukuk kurullarının, dayandıkları üst hukuk normlarına aykırı düzenlemeler içeremeyecekleri vurgulandı.
Maliye Bakanlığı'na da tedavi giderlerinin ödenmesini kısıtlayıcı bir yetki tanınmadığının ifade edildiği ve Ulusal Diyabet Danışma Kurulu toplantısında ortaya çıkan görüşe yer verilen kararda, şöyle denildi: "Ulusal Diyabet Danışma Kurulu kararında da görüldüğü üzere insüline bağlı diabetes mellitus (şeker hastası) olan kişilerin ayakta ya da meskende tedavilerinde kan şekeri ölçüm cihazı ve çubuklarını kullanmalarının hastalıklarının iyi tedavisi ve izlenmesi açısından gerekli olduğu ve bu nedenle anılan cihaz ve çubukların tedavi işleminin bir parçası durumunda bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Belirtilen hukuki durum karşısında, diyabetli hastaların kullanmak zorunda oldukları kan şekeri ölçüm cihazı ve çubuklarının 657 sayılı Kanunu'nun 209. Maddesi kapsamında yer alan tedavi giderleri içinde kabul edilmesi gerekmekte olup, bu duruma göre esasen bu cihaz ve çubuk bedellerinin ödenmesi için bu hususa Bütçe Uygulama Talimatı'nda yer verilmesi şartı gerekmemekle birlikte, uygulamada oluşabilecek tereddüt ve farklı uygulamalara neden olunmaması bakımından, söz konusu cihaz ve çubuklara talimata ekli ödenmesi gerekli tedavi giderlerine ilişkin araç-gereç ve malzemeler içinde yer verilmemesinde hukuka uyarlık görülmemiştir". (TD) 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)