Bursa'da Neler Oldu?
Dr.İbrahim Baykal*

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak depremle ilgili bir basın açıklamasından dolayı yargılandık. 
17 Ağustos depreminde Bursa Tabip Odası olarak yaptığımız çalışmaları Bursa ve bölge kamuoyu övgü ve takdirle karşılamıştı. Bizler de yaptıklarımızla gurur duyuyorduk. Bölge için yaptıklarımızı ve yapılması gerekenleri Bursa kamuoyu ile paylaşmak, bölgeye yöneltilecek destek ve hizmetleri kamuoyuna duyurmak için bir basın toplantısı yapalım dedik. Yaptık ve çok da yararlı oldu. Yaptığımız basın açıklaması 2905 sayılı Dernekler Kanunu'nun 44. Maddesi'ne "aykırıymış". Bursa Valiliği Emniyet Müdürlüğü, bu durumu "keşfedip" hakkımızda yasal işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş, savcılık da hazırlık soruşturması sonucu "suçluluğumuza" kanaat getirip bir iddianame ile dava açmış. Mahkeme celbi elimize geçtiğinde çok şaşırdık. Çünkü biz, kastedilen suçu on yıldır işliyorduk. Yüzlerce basın açıklamamız vardı. Ayrıca Bursa'daki sivil toplum örgütleri de bu basın açıklaması "suçunu" her gün işliyorlardı.
Duruşma günü, avukatlarımızla duruşmaya çıktık ve hepimiz Yönetim Kurulu olarak, bu basın açıklamasını yaptığımızı ve bunun bir suç olmadığını savunduk. Savcı beraatımızı talep etti. Hakim beraat kararı verdi. Yaptığımızın suç olmadığını biz biliyorduk. Peki Emniyet'in, savcının basın açıklamalarının suç olmadığını bilmesi gerekmiyor muydu? Kendilerinin değerli zamanlarına, o kadar yazışmaya/bürokrasiye/zaman kaybına ve mahkemenin gereksiz işgal edilmesine yazık olmadı mı? Acaba daha önce verilmiş mahkeme ve Yargıtay kararlarından haberleri yoksa, artık olacak mı?
Bursa'daki demokratik kitle örgütlerinin gözü aydın. Artık, Emniyet'in dediği gibi, basın açıklamaları için bir gün önceden Vilayet'e ve Cumhuriyet Savcılığı'na bildirim zorunluluğu olmadığı Bursa Birinci Asliye Mahkemesi'nin kararıyla kesinleşti. Bu konudaki tartışma artık sona erdi. Haydi basın açıklaması yapalım. 
Bu arada duruşmayı geç bildirmemize rağmen, mahkeme salonuna koşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr.Eriş Bilaloğlu ve kısa, net ve hukukun özünü ortaya koyan bir savunma yapan Ankara Barosu avukatlarından Av.Ziynet Özçelik'e ve Bursa Barosu avukatlarından Av.Ümit Emek'e sevgi ve teşekkürler. Örgütümüz Türk Tabipleri Birliği'ni seviyor ve onunla gurur duyuyoruz. 

* Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)