Avrupa'da Serbest Dolaşım

Avrupa Komisyonu, hekimler, hemşireler, diş hekimleri ve hastane yöneticilerinin serbest dolaşımına ilişkin Topluluk Hukuku'nu ihlal ettikleri için İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İrlanda'ya karşı dava açmaya karar verdi.

1991 yılında yürürlüğe giren ilk yönerge, yüksek okul ehliyetinin kabülüne ilişkin genel bir sistem oluşturmuştur. Yönerge, mesleklerini bir diğer AB üyesi ülkede icra etmek isteyen kişilerin, o ülkede, yeniden mesleki eğitim formasyonuna tabi tutulmadan, serbestçe dolaşmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Üç yıllık asgari bir eğitim süresi tanımlayan "Mesleklerin Tanınması Genel Sistemi"nin temel ilkesi, bir üye ülkede meslek edinmiş bir Topluluk yurttaşının bir diğer ülkede de mesleğini icra edebilmesidir.
Yürürlükte olan mevzuat, iki yönlü olarak kişilerin serbest dolaşım hakkını korumaya yöneliktir. Birincisi, üye ülkenin kendi yurttaşlarının bir başka üye ülkede mesleğini icra edebilmesi için alacağı tedbirler açısından, ikincisi de gidilen ülkede, o mesleğin icra edilebilmesini garanti altına alma açısından kişileri korumaktadır. Bunun en iyi örneklerinden birisi genel bakım hemşirelerinin ehliyetlerine yönelik yönergenin asgari eğitim gereksinimini 4600 saat olarak tanımlamasına karşın, bu eğitimin İspanya'da yalnızca 3900 saat olmasının, İspanyol yurttaşlarının serbest dolaşım hakkının önünde bir engel teşkil etmesi olarak verilebilir. Her ne kadar İspanya, aradaki mesafeyi kapatmaya çalışarak, tedbirler almış olsa da, halen önemli farklılıklar bulunması, komisyonun bu ülkeyi Adalet Divanı'na sevk etmesinin arkasındaki gerekçedir.

Fransız kanunlarına göre ise, Fransız yurttaşı olmayan hastane yöneticilerinin 27 aylık bir teorik ve pratik eğitimden geçirilmesi zorunluluğu, asgari üç yıllık eğitim gereksinimini koyan yönergenin kısıtlanması anlamına geliyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu Fransa'ya gerekçeli görüş gönderme kararı aldı.

Bir diğer ihlal örneği ise Portekiz'de odontolog mesleğine ilişkin olarak yaşanmakta. Portekiz kanunlarına göre odontologlar, diş hekimlerinin yaptığı çoğu işi yapabilmektedir. Ancak aldıkları eğitim, yönergenin asgari gereksinimlerinin çok altında kaldığı için yönerge bu ülkede yeterince uygulanmıyor. komisyon Portekiz'e gerekçeli görüş bildirme kararı aldı. (Güncel Haber/ Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği) 
 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)