Tıp Dünyası'ndan
 

14 Mart'ı da içine alan zaman aralığında çıkan bu sayımızda yer alan başlıklara bakınca, hekimlik ortamına ilişkin tabloyu ve tablonun çeşitliliğini (!) görmek mümkün oluyor.

Bilimsel nesnel ölçütleri temel alan ve yıllarca harcanan çaba ile gelinen bir değerlendirme aşamasının durdurulması, Ankara HAstanesi ve Kastamonu'da hekimlere saldırı, "Mal practice"le ilgili bakanlığın çabaları ve yaklaşım, uygulanmayan meslekten men cezası, mecburi hizmetin hala bir biçimde gündemde olması, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin depremde yaptığı faaliyetlerle ilgili basın açıklamasının "izinsiz" olduğu gerekçesiyle yargılanmaları, oda yöneticcilerinin üzerimnde bir biçimde baskı uygulanması...

Olumsuzluklar kadar tabip odalarınınca yapılan çalışmaları ve harcanan çabaları da görmek mümkün. Uşak Tabip ODası'nca hekim kurultayı düzenlenmesi, TTB ve tabip odalarınca yapılan etkinlikler, Sporcu Sağlığı Kursu, Geriatri Eğitim Programı, Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000 kitapçığı, irtica-sağlık ilişkisi...

Ve küçük bir haber... "Fransa'da sağlıkçılar sokakta". Talepleri çok tanıdık: "Sağlığa daha çok bütçe". Yoruma gerek yok ama hayallerimiz için daha çok çaba gerektiği ortada. 14 Mart'ın bu ihtiyacı ve dayanışmayı kuvvetlendireceği umuduyla...
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)