.

 

 

....
 
 
 
 
 

Editörler
Dr. Orhan Odabaşı
Dr. Füsun Sayek

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ufuk Beyazova
Doç. Dr. Serdar Kula
Dr. Mehmet Özen
Dr. Fatih Sarıöz
Dr. Murat Sincan
Dr. Tanju Taşyürek
Doç. Dr. S. Songül Yalçın
Yrd. Doç. Dr. Hakan Yaman
Yrd. Doç. Dr. R. Cenap Yıldırım
 

Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Erdal Akalın
Prof. Dr. Okan Akhan
Prof. Dr. Ayşe Akın
Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Doç. Dr. Özen Aşut
Dr. Mehmet Ali Biliker
Prof. Dr. Nazmi Bilir
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Prof. Dr. Sudi Bülbül
Prof. Dr. Turgay Coşkun
Doç. Dr. A. Süha Çalıkoğlu
Prof. Dr. Ayten Egemen
Prof. Dr. Gülbin Gökçay
Prof. Dr. Bahar Gökler
Prof. Dr. Çağatay Güler
Prof. Dr. Haldun Güner
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. Olcay Neyzi
Prof. Dr. İmran Özalp
Prof. Dr. Zafer Öztek
Prof. Dr. Orhan Öztürk
Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu
Prof. Dr. İskender Sayek
Doç. Dr. Selahattin Şenol
Dr. Ali Rıza Tiryaki
Prof. Dr. Ergül Tunçbilek

Okuyucu Danışma Kurulu
Dr. Gülden Aykanat
Dr. Mehmet Akif Kıral
Dr. Göksel Altınışık Kıter
Dr. Alfert Sağdıç
Dr. Mustafa Sütlaş
Dr. Mehmet Taşdemir
Dr. Ayşegül Uluutku
 

Yayınlayan
Türk Tabipleri Birliği

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Füsun Sayek

Hazırlık ve Tasarım
Yeter Canbulat - TTB

Yayın Sekreteri
Yeter Canbulat

Yönetim İletişim ve Abonelik Adresi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2  Kat: 4,  06570   Maltepe/Ankara
Tel: (0 312) 231 31 79 (pbx)  Faks: (0 312) 231 19 52-53 
E-mail: sted@ttb.org.tr
STED Okurları Haberleşme Listesi: stedokur@yahoogroups.com

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ
T.T.B. tarafından birinci basamak hekimlerinin sürekli eğitimi için aylık olarak yayınlanmaktadır.
 
 

Baskı: MATUS Basım Sanayii 
Tel: (0 312) 395 95 96
 

İlaçları A.Ş.’nin Sürekli Tıp Eğitimi’ne katkısıdır.

 

 

 

GERi GERİ

 

 

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4,  06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Tel: (0 312) 231 31 79 (pbx)  bd15240_.gif (55 bytes)  Faks: (0 312) 231 19 52-53  bd15240_.gif (55 bytes)  GSM: 0533 642 26 97 - 0542 684 46 70


http://www.ttb.org.tr/STED   bd15240_.gif (55 bytes)   sted@ttb.org.tr