STED.......STED Kapak

.........
 
 
 
Bizce


 Türkiye'de sağlık hizmeti sunan en eski kurumlardan biri olan İzmir Buca Zekiye Selvili 4 No'lu AÇS/AP Merkezi, yeterli sayıdaki hekim ve sağlık çalışanı ile çalışmalarını aynı şevk ve istek ile sürdürmektedir.

 Kurumda sunulan hizmetlerin en önemlisi, toplumun bilgilenmesine yönelik olarak çocuk ve kadınlara düzenli olarak verilen sağlık eğitimidir. Bununla birlikte, aile planlaması yöntemlerinin uygulanması, aşılama, bebek, gebe ve loğusa izlemleri, laboratuvar hizmetleri rutinde yapılan diğer çalışmalardır.

 Verilerin daha hızlı değerlendirilmesi ve yapılan çalışmaların izlenmesi için kurumda bilgisayar sisteminin kurulması düşünülmesi olumlu bir adım olmakla birlikte, çalışanların bilgisayar kullanmasını bilmemeleri ve eğitimlerinin nasıl yapılacağı konusundaki olumsuz düşüncelerin atılacak adımlarla aşılmaya çalışılması hizmet sunumunda olacaktır. 
 Kurumda annelere uygulamalı olarak mama hazırlanması konusunda eğitim verilmesi çok önemli bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmaların sürekliliği önemli olmakla birlikte diğer kurumlara örnek oluşturmalıdır.

 AÇS/AP Merkezinde, aile planlaması yöntemleri, sağlık eğitimi verilenler konusunda, çocukların birincil aşılaması ve gebe aşılamaları ile ilgili düzenli veriler bulunmaktadır. 1999 yılında yaklaşık 14 bin kişiye eğitim verilmiş. BCG aşısı ile DBT/ Polio 3 arasındaki süreksizliğin %10 dolayında olması dikkat çekerken 1 ve 2. aşı arasındaki azalmanın %8 oranı, ülke genelindeki fark ile karşılaştırıldığında düşük olması ile olumlu bir çalışma göstergesidir.

 Bilimsel ve dostça kalın.

....................................................