STED.......STED Kapak

.........
 
 
 
Sağlık Ocaklarımızdan


 İzmir Zekiye Selvili 4 No’lu AÇS-AP

 Mama mutfağı kurumun en özgün köşesi, hemşirelerin dönüşümlü olarak çalıştıkları bu birimde, annelere uygulamalı olarak mama yapımı gösterilmekte;..

 İzmir'in merkez ilçelerinden Buca'ya giderken, Akıncılar yol ayrımını geçince bir çok yolun kesiştiği bir kavşağa gelirsiniz çeşme durağının karşısında apartmanların arasında, yoldan biraz içeride ağaçların arkasına saklanmış eski iki katlı bir bina bulunur. Dikkatle bakmazsanız gözünüzden kaçabilir. Arkasında kendinden daha genç bir binayı saklayan bu yapının dışarıdan merdivenlerle çıkılan ikinci katın önündeki tabelada beyaz zemine siyah harflerle "Sağlık Bakanlığı Zekiye Selvili 4 Nolu AÇS-AP Merkezi" yazar. Bundan belki 60 yıl önce Selvili ailesinin anneleri zamanın İzmir Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer'in kayın validesi Zekiye Selvili tarafından Sağlık Hizmetlerinde kullanılması için bağışlanan bina, ilk zamanlar sağlık evi olarak kullanılmış. 26 yıl kadar önce Sağlık Ocağı olarak hizmet vermeye başladığında, önceki binanın üst katında bir salon ve dört oda varmış. Alt kat kullanılmaz durumdaymış. İlk başhekim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Huriye Canbakan, önce balkonları kapatarak oda haline getirmiş. 20 yıl kadar önce de arkaya ek bir bina yaptırılmış. Ardından başhekim olan kadın hastalıkları doğum uzmanı olan Opr. Dr. Yılmaz Erbey zamanında mutfak düzenlenmiş. Ama arkaya yapılan bina ilk yapıldığı gibi kalmamış, şu anki Başhekim Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mediha Sincar zamanında, tüm çalışan doktorların da çabalarıyla iki kez onarımdan geçirilmiş. Bu işlerin tümü 1976 yılında kurulan Kurumu Koruma ve Yaşatma Derneği’nin yarattığı kaynaklar yardımı ile yapılmış bu gün 4 No’lu AÇS-AP Buca köprüsünden hat boyuna (demir yolu hattına) kadar olan bölgeye hizmet vermekte. Kurumun hizmet verdiği nüfus 17.936 kişi. Fazla göç olmayan, oldukça yerleşik bir nüfusu olan bölgede, artık kurulduğunda hizmet vermeye başladığı insanların çocuklarına, belki torunlarına hizmet verilmekte. Hatta şu anda kurumda çalışan Dr. Işıl Aslan'ın annesi kızına aşılarını burada yaptırmış. İki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir aile hekimi, dört pratisyen hekim ve bir diş hekiminin çalıştığı kurumda altı hemşire, yedi ebe hemşire, üç memur, iki hizmetli bulunmaktadır. Kurumdaki her ebe hemşire belirli bir bölgeden sorumlu olup ebe hemşireler bölgede yaşayan nüfusun demogratif bilgilerini çıkarmaktadırlar. Bölgede kimler yaşıyor, kaç bebek-çocuk bulunmakta, 15-49 yaş nüfusu ne kadar, kaç gebe ve loğusa var ve aile planlaması yöntemlerinden neler kullanılıyor? Bunların hepsi biliniyor.
Düzenli aralıklarla evler ziyaret edilmekte, yerinde eğitim ve hizmetler yapılmakta. Bebekler, gebeler, lohusalarla düzenli aralıklarla kontrol edilip, bebek ve çocuklar aşırı titizlikle izlenmekte. Doktorlar bu çalışmaları kontrol ve denetlemekle görevliler. Ayrıca gelen hastalara gereksinim duydukları hizmetleri de sunmaktalar. Kurum üç aydır ultrasonografi cihazına sahip kadın-doğum polikliniğinde RİA ve Depo-Provera enjeksiyonu uygulamakta, diğer kurumlardan gelen doktor, ebe ve hemşirelere RİA sertifika eğitimi verilmekte. Gerektiğinde servikal, smear alınmakta ve doğrudan bakı yapılmakta. Sağlıklı kadın ve gebe incelemesi yapılmakta. Bebeklerin birer el kartları bulunmakta. Kuruma başvurunca fişleri çıkarılmakta. Yapılan tüm işlemler bu işleme kayıt edilmekte. Bekleme salonunun bir köşesinde bulunan televizyon, videodan yapılan etkinliklere aracılık etmekte. 
 
 Mama mutfağı kurumun en özgün köşesi, hemşirelerin dönüşümlü olarak çalıştıkları bu birimde, annelere uygulamalı olarak mama yapımı gösterilmekte; sebze çorbaları, süt maması, meyve maması, kahvaltı ve diyet mamaları hazırlanarak, bunların nasıl yapılacağı ve biberonların nasıl temizleneceği gösterilmekte. Hazırlanan mamalar daha sonra orada bulunan çocuklara yedirilmekte. 
Çocuk polikliniği genelde randevu ile çalışmakta. Bölgenin tüm çocukları ve gebelerin aşılanması için gerekli titizlik gösterilmekte. Aşı yapılan günler kurumun yoğunluğu oldukça artmakta. Diş polikliniğinde iki diş ünitesi bulunmakta. Diş çekimi, dolgu detertraj florlama yapılmakta ve diş röntgeni çekilmekte. Kurumda bir labratuvar bulunmakta. Hemoglobin, hematogrit, idrar mikroskopisi, gebelik testi, anal bant ile parazit yumurtası arama, kan şekeri, kan grubu incelemeleri yapılmakta.
 
 Eski koca çınar kurum, zaman içindeki yolculuğunda pek durmaya niyetli değil. Bunun en somut göstergesi kurumdaki bilgisayar. Aslında kafalardaki düşünce, her poliklinikte bir bilgisayar olması, yapılan tüm işlemlerin buralara işlenmesi, bu bilgisayarların birbirlerine bir ağ aracılığı ile bağlı olması. Kurumumuz AÇS-AP olduğundan her ay başka kurumlardan gelen iki doktor ve iki ebe hemşire eğitilmektedir. 

....................................................