STED.......STED Kapak

.........
 
 
 
Ödüllü Bulmaca


Bulmacamızda yer alan soruları bu sayımızdaki yazılardan seçtik. Doğru olarak yanıtlayıp 30 Haziran 2000 tarihine dek bize gönderen okuyucularımıza 2 TTB-STE Kredi Puanı veriyoruz. Ayrıca beş kişiye Editörlüğünü  Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal’ın yaptığı “Osteoartroz”adlı kitabı armağan ediyoruz. Bulmacanın çözümünü Temmuz 2000 sayımızda yayınlayacağız.

1- Yanık bölgesinde koagüle olan dokularda bakterilerin üremesiyle gelişen
komplikasyon, 2- Pelvik muayene ile gebeliğin saptanabileceği gebelik yaşı, 3- (SS) Elektrik yanıklarında termal yaralanma sonucunda iskemi gelişmesine neden olan olay (iki sözcük), 3- (YA) 3000 doğumda bir görülen otozomal dominant geçişli olabilen, derinin çeşitli katlarındaki oluşum yetersizliğiyle ortaya çıkan doğumsal hastalık (üç sözcük), 4- Tetanozda sırt kaslarının aşırı gerilmesiyle vücudun yay görünümü alması, 
5- İstemli kasların tonik kasılmalarıyla karakterize akut bir toksemi, 6- Neotanal 
tetanozun önlenebilmesi için gebelere uygulanan toksoid aşısının son dozu ile doğum arasında olması gereken en az süre (iki sözcük), 7- Yanıkta hücresel hasarın çoğunun oluştuğu doku tabakası, 8- Yanık tedavisinin ilk gününde verilmesi gereken sıvı türü (iki sözcük), 9- Tetanozun kliniğini oluşturan tek polipeptid zincirli potent nörotoksin, 
10- Polio eradikasyonu amacıyla oluşturulan, Türkiye’nin de yer aldığı 18 ülkeden oluşan topluluk (kısaltma), 11- Tetanozun semptomatik tedavisinde kullanılan indirekt yolla etkili GABA angonisti olan ilaç grubu, 12- Presnaptik inhibisyonun inhibe 
olmasıyla ortaya çıkan refleks bozukluğu, 
13- Yanık tedavisinin ilk beş gününü kapsayan yaşamsal dönem, 14- Önceden enfekte olmuş duyarlı kişilerde eksojen reenfeksiyona bağlı ender görülen bir M. tüberculosis enfeksiyonu, 15- Adelosan gebelerde akne tedavisi için kullanımıyla doğumsal anomalilere neden olan ilaç, 
16- Yanık yüzeyinin hesaplanması için 9’lar kuralını geliştiren bilimadamı (soyadı), 
17- Gebeliğin 17-19. haftalarından başlayarak bebek kalp atımlarını dinlemekte kullanılan araç, 18- Motor sinirler boyunca SSS’ne ilerleyen tetanoz toksininin, nöromüsküler kavşakta presnaptik terminallerden salınımını inhibe ettiği bir nörotransmitter (kısaltma), 19- Gebelere yapılmasında sakınca bulunmayan aşılardan biri, 20- Gebelikte gelişen genital enfeksiyonlar sonucunda salınımı artarak erken doğuma neden olan madde, 21- Yenidoğan tetanozun tedavisinde IM olarak yapılması yeterli olan tetanoz immunglobülin dozu (ünite olarak), 22- Polio eradikasyonu aşamalarından biri olan bölgesel aşılama çalışması, 23- Yenidoğan tetanozunda 100 mg/gün dozunda uygulanmasıyla morbidite ve mortaliteyi azalttığı bildirilen ilaç.

Ocak Sayımızdaki Bulmacanın Çözümü;
1- Üroflowmetri, 2- Methotraksate, 3- Hepatoselülerkarsinoma, 4- Appozisyon, 
5- Gamaglobulin, 6- (SS) Projeksiyon Bozukluğu, 6- (YA) Prodromal Dönem, 7- İşlem Öncesi, 8- İğne Batması, 9- Turnike, 10- Yağ Embolisi, 11- APT Testi, 12- PCR, 
13- Redüksiyon, 14- Kısalık, 15- İnterferon, 16- Vitamin K, 17- Yetmiş, 
18- Alignment, 19- (SS) Prostat, 19- (YA) PVR, 20- Elli İki.

....................................................