KÜNYE EDITORIAL TEAM

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Owner and Responsible Editor

Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur

Kurucu Editörler / Founding Editors

Dr. Füsun Sayek
Prof. Dr. Şükrü Hatun

Editör/ Editor

Prof. Dr. Orhan Odabaşı

Yardımcı Editör / Assistant Editor

Dr. Aylin Sena Beliner

Hazırlık ve Tasarım / Preparation and Design

Mert Salih Kaplan

Hakem Kurulu / Advisory Board

Acil Tıp / Emergency Medicine
Doç. Dr. Bülent Erbil

Adli Tıp / Forensic Medicine
Prof. Dr. Ümit Biçer
Dr. Durmuş Evcüman
Prof. Dr. Aysun Balseven Odabaşı

Aile Hekimliği / Family Medicine
Doç. Dr. Mehmet Özen

Beslenme ve Diyetetik / Nutrition and Dietetics
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Doç. Dr. Hülya Yardımcı

Çocuk Cerrahisi / Paediatric Surgery
Prof. Dr. Onur Özen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ Paediatrics
Prof. Dr. Ufuk Beyazova
Dr. Ali Süha Çalıkoğlu
Prof. Dr. Zelal Ekinci
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. Nural Kiper
Prof. Dr. Serdar Kula
Prof. Dr. Figen Şahin
Dr. Emrah Şeyhoğlu
Prof. Dr. S. Songül Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Yıldız
Dr. Adnan Yüce

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/ Paediatric Psychiatry
Prof. Dr. Bahar Gökler
Doç. Dr. Dilşat Foto Özdemir

Deri Hastalıkları / Dermatology
Prof. Dr. Ertan Yılmaz

Tıp Tarihi ve Etik / Medical History and Ethics
Prof. Dr. Berna Arda
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Physical Medicine and Rehabilitation
Doç. Dr. Deniz Erdoğdu
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal

Genel Cerrahi / Surgery
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu
Prof. Dr. Semih Baskan
Dr. Naki Bulut
Prof. Dr. İskender Sayek
Prof. Dr. Cem Terzi

Genel Pratisyenlik / General Practice
Dr. Binnaz Başaran
Dr. Remzi Karşı
Dr. Alfert Sağdıç
Dr. Mustafa Sülkü
Dr. Hakan Şen
Dr. Fatih Şua Tapar

Halk Sağlığı / Public Health Medicine
Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Doç. Dr. Özen Aşut
Prof. Dr. Deniz Çalışkan
Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak
Prof. Dr. Sibel Sakarya
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
Prof. Dr. Özlem Sarıkaya

İç Hastalıkları / Internal Medicine
Prof. Dr. Erdal Akalın
Prof. Dr. Murat Akova
Prof. Dr. Önder Ergönül
Prof. Dr. Çetin Turgan
Prof. Dr. Serhat Ünal

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Gynaecology and Obstetrics
Prof. Dr. Polat Dursun
Prof. Dr. Haldun Güner
Dr. Görker Sel

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Otorhinolaryngology
Prof. Dr. Orhan Yılmaz

Nöroloji / Neurology
Prof. Dr. Özden Şener

Ortopedi ve Travmatoloji/ Orthopaedics
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Prof. Dr. Muharrem Yazıcı

Psikiyatri / Psychiatry
Prof. Dr. Berna Uluğ
Prof. Dr. Aylin Uluşahin

Tıbbi Farmakoloji / Medical Pharmacology
Prof. Dr. Alper İskit

Tıp Bilişimi / Medical Informatic
Doç. Dr. Arif Onan

Tıp Eğitimi / Medical Education
Prof. Dr. Melih Elçin

Tıp Hukuku / Medical Law
Av. Mustafa Güler