.

 

 

...
 
 
 
 

Yayın Sekreteri
Yeter Canbulat
 

Yönetim İletişim ve Abonelik Adresi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4,
06570 Maltepe / Ankara
Tel: (0 312) 231 31 79 (pbx)  Faks: 231 19 52 - 53   
E-mail: sted@ttb.org.tr
 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ
T.T.B. tarafından birinci basamak hekimlerinin sürekli eğitimi için aylık olarak yayınlanmaktadır.
MATUS Basım Sanayii Tel: (0 312) 395 95 96
 

 

 

 

GERi GERİ

 

 

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4,  06570 Maltepe- ANKARA / TÜRKİYE
Tel: (0 312) 231 31 79 (pbx)  bd15240_.gif (55 bytes)  Faks: (0 312) 231 19 52-53  bd15240_.gif (55 bytes)  GSM: 0533 642 26 97 - 0542 684 46 70


http://www.ttb.org.tr/STED   bd15240_.gif (55 bytes)   sted@ttb.org.tr