TTB PHK toplandı

TTB PHK toplandı

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Ankara'da gerçekl ...