Yürütme Kurulu Üyeleri 2005-2007

Başkan: Prof.Dr.Raşit Tükel

İkinci Başkan: Prof.Dr.Ali Kutsal

Genel Sekreter: Dr. Ali Özyurt

Muhasip Üye: Prof.Dr.Sinan Adıyaman

Üyeler:

Prof.Dr.Ali Kocabaş

Prof.Dr.Mustafa Ünlü

Dr.Önder Okay

Dr.Mustafa Morkoyun

Doç.Dr.Yıldıray Çete

 

UEMS: Doç.Dr.Umut Akyol

Prof.Dr.İskender Sayek