06 Ekim 2007

TOPLANTI TUTANAĞI (06.10.2007)

Katılanlar:

Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr.  Cem Kaptanoğlu, Prof. Dr. Berna Arda, Prof. Dr. Nural Kiper, Dr. Eriş Bilaloğlu ve Av. Ziynet Özçelik.

Kurulda;

- hekimlik uygulamalarında sınırların nasıl belirleneceği?

- birbiriyle örtüşen alanlarda nasıl bir tutumun geliştirileceği?

- hangi girişimleri kimlerin nasıl bir yetkilendirmeyle yapabileceği?

sorularının yanıtlarının verilebilmesi için  değerlendirme ölçütlerini içeren bir yöntem geliştirilmesi gerektiği konuşuldu.

Uzlaşı kurulunun rolünün ne olması gerektiği sorusuna yanıt arandı. Kurulun kendisine yansıyan sorunlarda hakem rolü üstlenmesi, çatışma alanlarında buluşturuculuk işlevine sahip olması ya da daha aktif bir rol üstlenmesi seçenekleri dile getirildi.

Kurul, bilimsel ölçütlere dayalı bir yöntem geliştirilmesini öncelikli görevi olarak benimsedi. Bunun için;

- Uzmanlık alanlarının görev tanımlarının bilinmesine ihtiyaç olduğu,

- UDEK'e uzmanlık alanlarının görev tanımları ile ilgi çalışmalarının sorulması,

- Uzmanlık ana ve yan dallarının eğitim müfredatlarının görev tanımının belirlenmesinde dikkate alınabileceği, tüm uzmanlık derneklerinden eğitim müfredatlarının istenmesi ve bu müfredatlarda yapılan değişikliklerinin belli aralıkla görev tanımı değişikliklerine yansıtılabileceği,

- Çatışma alanlarındaki mesleki uygulamaların müfredatla uyumuna,yeterliliğe bakılabileceği,

- Mesleki uygulamalarda görev tanımı ve yeterliliğin belirlenmesinde Yurt dışında uygulanan mesleki ölçütlerin dikkate alınabileceği, bunların bütün derneklerden istenebileceği(özellikle AB ölçütlerinin),

- Yurtdışı alınan eğitimlerde eğitim programının akredite olup olmadığının yeterliliğin değerlendirilmesinde dikkate alınabileceği,

-Yurt dışındaki mesleki örgütlerin örtüşen alanlardaki sorunların çözümüne ilişkin uygulamalarının araştırılması ve edinilen bilgilerin paylaşılması,

- Uzmanlık alanlarının görev tanımlarının belirlenmesinde yurtdışında giderek organ ve sistem temelli yaklaşımların kabul gördüğü, bu uygulamaların sorunların çözümü için geliştirilecek ölçütler içinde yer alabileceği,

-çatışma alanlarında meslek uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları tedavi etme yeterliliğinin müdahaleyi yapan uzmanlık alanında bulunup bulunmadığına bakılabileceği,

-meslek uygulamalarında yeterlilik ve yetkilendirmeye ilişkin ölçütlerin belirleyici olacağı, bu ölçütlere göre görev alanı içinde yer almayan meslek uygulamalarını yapanların sorumluluklarının bilinmesinin önemine ilişkin düşünceler dile getirildi.

Yurtdışı deneyimlere ve alana ilişkin gereksinim duyulan diğer bilgilerin derlenmesinden sonra kurulun zamanı daha sonra belirlenecek ikinci bir toplantıda bir araya gelerek çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırıldı.