07 Ekim 2009

TTB-UDEK

 GENEL CERRAHİ VE GASTROENTERELOJİ UZMANLIK ALANLARI

UZLAŞI KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

07 EKİM 2008, İSTANBUL

Toplantıya, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt, Türk Gastroenteroloji  Derneği (TGD) Başkanı Dr. Ömer Özütemiz, TGD temsilcileri Dr.Arif Acar ve Türk Cerrahi Derneği ( TCD) adına Dr. Adil Baykan, Dr. Haldun Gündoğdu ve Dr. Sümer Yamaner katılmışlardır.

Toplantı Dr. Tükel başkanlığında açıldı. Dr. Raşit Tükel 6 Eylül 2008 tarihinde yapılan birinci toplantı sonrasında alınan kararları okuyarak ikinci toplantının tartışma bölümünü açtı. Daha sonra TCD adına  Dr. Haldun Gündoğdu, Dr. Adil Baykan ve Dr. Sümer Yamaner; TGD Başkanı  Dr. Ömer Özütemiz ve TGD temsilcisi Dr.Arif Acar derneklerinin konu ile görüşlerini ve çözüm önerilerini aktardı.

Konu üzerinde yapılan tartışmalar sonrasında, 6 Eylül 2008 tarihinde uzlaşıya varılan konuların geçerli olduğu vurgulanmış; ancak söz konusu toplantıda uzlaşılan konularda eğitim süresi ve endoskopi yapılması gerekli olgu sayısı açısından ortak bir noktaya varılamamıştır. Gerekli görüldüğünde, dernek temsilcilerinin konu üzerinde tartışmak üzere tekrar bir araya gelebileceği üzerinde görüş birliği oluştu.

 

Dr. Raşit Tükel                                                                       Dr. Ali Özyurt

TTB-UDEK Başkanı                                                  TTB-UDEK Genel Sekreteri

Dr. Ömer Özütemiz                                                    Dr. Haldun Gündoğdu

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı                                  Türk Cerrahi Derneği

Dr. Adil Baykan                                                         Dr. Sümer Yamaner

Türk Cerrahi Derneği                                                 Türk Cerrahi Derneği

Dr. Arif Acar                                                                        

Türk Gastroenteroloji Derneği