06 Eylül 2008

TTB-UDEK

 GENEL CERRAHİ VE GASTROENTERELOJİ UZMANLIK ALANLARI

UZLAŞI KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

06 EYLÜL 2008, İSTANBUL

Toplantıya, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt, Türk Gastroenteroloji  Derneği (TGD) Başkanı Dr. Ömer Özütemiz, TGD temsilcileri Dr.Arif Acar, Dr. Erkan Parlak, Türk Cerrahi Derneği ( TCD) adına Dr. Adil Baykan, Dr. Haldun Gündoğdu ve Dr. Sümer Yamaner katılmışlardır.

Toplantı Dr. Tükel başkanlığında açıldı ve katılımcıların tanışmasından sonra  TCD adına Dr. Adil Baykan, Dr. Haldun Gündoğdu ve Dr. Sümer Yamaner konu hakkında görüşlerini iletti. TGD Başkanı Dr. Ömer Özütemiz ve diğer temsilciler Dr.Arif Acar, Dr. Erkan Parlak derneklerinin konu ile ilgili görüşlerini ve çözüm önerilerini sundu.

Toplantıda aşağıda belirtilen konular üzerinde uzlaşma sağlanmıştır:

  1. Temel endoskopi eğitimi vermeye yetkili kurumlar; erişkin hasta grubunda çalışan Gastroenteroloji Klinikleri, Gastroenterolojik Cerrahi Klinikleri ve aşağıda belirlenmiş koşulları içeren Genel Cerrahi Klinikleri olmalıdır.
  2. Bir Genel Cerrahi Kliniği, temel endoskopi eğitimi vermeye yetkili olabilmek için; uzmanlık eğitimi veren bir kurum özelliğinde olma, en azından 5 yıldır yılda en az olarak belirlenmiş sayıda endoskopi uygulaması yapılıyor olma  ve en azından 5 yıldır Genel Cerrahi eğitimi veriliyor olma ve endoskopi eğitimi açısından belirlenmiş koşulları sağlayan en az 2 eğiticinin yer alması koşullarını sağlamalıdır. Yapılan endoskopi uygulamaları ve eğitim etkinlikleri ilgili klinik tarafından belgelenmelidir.
  3. Endoskopi alanında eğitici olmak için, doçent, profesör, şef yardımcısı ve şef olunmalı; eğitim vermeye yetkili bir kurumda en azından 5 yıldır endoskopi uygulamalarını gerçekleştiriyor ve eğitim sürecinde yer alıyor olunmalıdır.
  4. Endoskopi uygulama sertifikasına sahip olunması için, belirlenmiş bir süre endoskopi eğitimi verilen bir kurumda, gözetim altında belirlenmiş sayıda endoskopi uygulamaları gerçekleştirilmeli ve sonunda yapılacak olan kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olunmalıdır.
  5. Halen endoskopi uygulamalarını gerçekleştirmekte olan Genel Cerrahi uzmanlarının endoskopi uygulama sertifikasına sahip olabilmeleri için, belirlenmiş bir süre içinde başvurmak koşuluyla, endoskopi eğitimi veren bir kurumda belirli bir süre, nitelikleri belirlenmiş bir eğitimden geçmelidirler.
  6. TCD ve TGD, yukarıda belirtilen konularda, süre ve nitelikleri belirlemek üzere bir çalışma yapma ve 17 Ekim 2008 tarihinde saat 17.00'de İstanbul Tabip Odası'nda temsilciler olarak tekrar bir araya gelme kararı almışlardır.

 

Dr. Raşit Tükel                                                                       Dr. Ali Özyurt

TTB-UDEK Başkanı                                                  TTB-UDEK Genel Sekreteri

Dr. Ömer Özütemiz                                                    Dr. Haldun Gündoğdu

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı                                  Türk Cerrahi Derneği

Dr. Adil Baykan                                                         Dr. Sümer Yamaner

Türk Cerrahi Derneği                                                 Türk Cerrahi Derneği

Dr. Arif Acar                                                             Dr. Erkan Parlak        

Türk Gastroenteroloji Derneği Türk Gastroenteroloji Derneği