23 Temmuz 2008

TTB-UDEK

 NÜKLEER TIP VE RADYOLOJİ UZMANLIK ALANLARI

UZLAŞI KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

23 TEMMUZ 2008, İSTANBUL

Toplantıya, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Ali Özyurt, Türk Radyoloji Derneği (TRD) Başkanı Dr. Muzaffer Başak, TRD İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Mehmet Ertürk, TRD üyesi Dr. Ünsal Çoşkun ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Başkanı Dr. Mustafa Ünlü katılmışlardır.

Toplantı Dr. Tükel başkanlığında açıldı ve katılımcıların tanışmasından sonra TRD adına Dr. Muzaffer Başak, Dr. Mehmet Ertürk ve Dr. Ünsal Çoşkun;  TNTD adına ise Dr. Mustafa Ünlü konu hakkındaki görüşlerini iletti.

Toplantıda kalıcı çözümün uzun erimde Nükleer Tıp ve Radyoloji alanlarının ortak eğitim veren disiplinler olması yaklaşımının benimsenmesiyle sağlanabileceği; kısa dönemde ise uzmanlık derneklerinin kongrelerinde ortak toplantılar yapmasının yararlı olacağını bildirildi ve aşağıda yer alan konularda uzlaşma sağlandı.

  1. Radyoloji ve Nükleer Tıp uzmanlık eğitiminde karşılıklı olarak 6 aylık dönemlerde rotasyonların yapılması yönünde çaba gösterilmesine,
  2. Karşılıklı olarak kongrelerde ortak toplantıların yapılması; toplantıların başlangıçta bilimsel konularda, sonraki aşamalarda uzmanlık alanlarının ortak sorunlarını içerecek şekilde yapılmasına,
  3. TNTD ve TRD'nin ortaklaşa olarak "Kardiyak Görüntüleme Sempozyumu" düzenlemesine,
  4. Nükleer Tıp ve Radyoloji alanlarının günümüzdeki moleküler hibrid görüntüleme alanındaki gelişmeler doğrultusunda tek bir uzmanlık alanı olması konusunun her iki uzmanlık alanında tartışılması ve öneriler geliştirilmesine karar verildi.

Dr. Raşit Tükel                                                        Dr. Ali Özyurt

TTB-UDEK Başkanı                                               TTB-UDEK Genel Sekreteri

 

Dr. Muzaffer Başak                                                   Dr. Mustafa Ünlü

Türk Radyoloji Derneği Başkanı                Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı