Yürütme Kurulu Üyeleri 2003-2005

Başkan: Doç.Dr.Cem Terzi

İkinci Başkan: Prof.Dr.Ali Kutsal

Genel Sekreter: Doç.Dr. Songül Yalçın

Muhasip Üye: Prof.Dr.Suat Aytaç

Üyeler:

Prof.Dr.Oya Bayındır

Prof.Dr.Oğuz Söylemezoğlu

Dr.Pelin Zorlu

Prof.Dr.Ali Kocabaş

Dr.Ali Özyurt

 

UEMS: Doç.Dr.Umut Akyol

Prof.Dr.İskender Sayek