Yürütme Kurulu Üyeleri 2001-2003

Başkan: Prof.Dr.Semih Baskan

İkinci Başkan: Prof.Dr.Serhat Ünal

Genel Sekreter: Prof.Dr.Nural Kiper

Muhasip Üye: Prof.Dr.Murat Akova

Üyeler:

Doç.Dr.Kürşat Yıldız

Prof.Dr.Ali Kocabaş

Doç.Dr.Cem Terzi

Prof.Dr.Oya Bayındır

Prof.Dr.Haluk Özen

 

UEMS: Prof.Dr.İskender Sayek