25 Mayıs 2002

25 MAYIS 2002

            Sayın Başkan,

            TTB-UDKK Genel Kurulu 44 Dernekten 79 üyemizin katılımıyla 20 Nisan 2002'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans -1 Salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Türk Üroloji Derneği'nden Prof. Dr. Vural Solok, Divan Katipliğine Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden Prof. Dr. Dilek Arman seçildi.

            Açılış konuşmasında "Türkiye'de Nasıl Bir Sağlık Ortamı" olduğuna dair genel bilgiler sunulduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı ile ilgili son gelişmeler konusunda bilgi verildi.

            Mecburi Hizmet Yasası ile ilgili olarak TTB'nin tüm görüşlerinin paylaşıldığı ve yapılacak tüm çalışmalar tam destek verileceği vurgulandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Standart Tanı ve Tedavi Protokolleri rehberleri ve Meclis'te görüşmeye açılan Mesleki Sorumluluk Sigorta Yasa Tasarısı ile ilgili TTB-UDKK görüşleri yansıtıldı.

            TTB-UDKK faaliyetleri, bilanço sunumu ve UEMS'le ilgili bilgiler Genel Kurula aktarıldı.

            Genel Kurula sunulan UYEK (Ulusal Yeterlilik Üst Kurulu) Yönerge Taslağı üzerine geniş tartışma ortamı sağlanmıştır. Madde madde görüşülen Yönerge taslağının derneklerde de görüşülüp değerlendirmelerin TTB-UDKK Yürütme Kuruluna en geç 1 ay içinde gönderilmesine karar verildi. Bu konuyla ilgili tartışmalar genel olarak; UYEK Yönerge Taslağının çok geniş olduğuna amaç ve yetkilerinin TTB-UDKK altında sadeleştirilmiş bir şekilde yeniden düzenlenmesi amacının en yalın haliyle yönlendirme ve koordinasyonun sağlanması olacağı noktasındaydı. Taslakla ilgili görüşler alındıktan sonra UDKK Yürütme Kurulunun son düzenlemeyi yapmasına karar verildi.

            TTB-UDKK Genel kurulu, oy birliği ile  aşağıdaki kararı almıştır.

            Çağdaş hekimlik uygulamalarının multidisipliner bir anlayışla yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu açıktır. Bu anlamda tıpta bir uzmanlık alanını ilgilendiren konularda, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde -tanı ve tedavi uygulamalarında - yetkisi ve zorunluluğu olan grup, o alanın uzman hekimleridir. TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu olarak;

            Ülkemizde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanında da tanı ve tedavi uygulamalarındaki yetki ve sorumluluğun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarına ait olduğuna  ve bu yetki ve sorumluluk ilgili yasa ve tüzüklerden kaynaklandığına karar verildi.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Semih Baksan

TTB-UDKK Başkanı

Ek:       1-20 Nisan 2002 TTB-UDKK Genel Kurul Katılımcı Listesi

2- 20 Nisan 2002 TTB-UDKK Genel Kurul Tutanağı