Uzmanlık Derneği Üyelik Başvurusu için Değerlendirme Listesi (30 Haziran 2012 tarihli TTB 62. Genel Kurulu`na kadar)

I. I. DERNEK TÜZÜĞÜNDE AMAÇ VE ETKİNLİKLERE YER VERİLMESİ

Evet

Hayır

BY

UD

II. II.ETKİNLİK ALANLARI

 

 

 

 

II.a. Eğitim

Her uzmanlık alanında tek bir Yeterlik Kurulu olmalıdır. Uzmanlık alanında daha önceden kurulmuş bir Yeterlik Kurulu varsa, başvuruda bulunan uzmanlık derneğinin mevcut Yeterlik Kurulunun çalışmalarını desteklemesi beklenir.

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.1. Uzmanlık eğitimi ve Yeterlik Kurulları

 

 

 

 

II.a.1.1.Yeterlik kurulunun oluşturulması

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.1.2.Çekirdek müfredatın hazırlanması

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.1.3.Asistan karnesinin hazırlanması

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.1.4.Uzmanlık eğitimi programının yapılması

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.1.5.Yeterlik sınavlarının yapılması

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.1.6.Kurumsal akreditasyon çalışmasının başlatılması

Evet

Hayır

BY

UD

II.a.2.Sürekli Tıp Eğitimi (STE) ve  Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Programları

Evet

Hayır

BY

UD

a.    II.b. Sağlık Hizmeti

Evet

Hayır

BY

UD

b.    II.c. Toplum Sağlığı

Evet

Hayır

BY

UD

c.    II.d. Araştırma

Evet

Hayır

BY

UD

III. III. ETKİNLİK BİÇİMLERİ VE NİTELİKLERİ

 

 

 

 

a. III.a.En azından 5 yıldan beri ulusal/uluslararası kongreler ve ulusal/uluslararası düzeyde diğer bilimsel etkinlikleri düzenleme

Evet

Hayır

BY

UD

b. III.b.En azından 2 yıldan beri düzenli periyodik dergi / bülten çıkartma

Evet

Hayır

BY

UD

c. III.c.Elektronik ortamını eğitim amaçlı olarak etkin biçimde kullanma (web, e-gruplar vb.)

Evet

Hayır

BY

UD

d. III.d.Bilimsel etkinliklerini TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde gerçekleştirme

Evet

Hayır

BY

UD

IV. IV. ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

 

 

 

 

a. Uzmanlık derneği, dernek yönetim ve karar alma süreçlerinde, daha geniş bir katılım ve demokratik bir işleyiş oluşturmak amacıyla aşağıda belirtilen düzenlemeleri büyük oranda yapmış olmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

IV.a. Karar alma süreçlerinde Genişletilmiş Yönetim Kurulu, Merkez Eşgüdüm Kurulu, Özel Çalışma Birimleri, Görev Grupları  vb. katılımcı mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

IV.b. Üye sayısı 500'ün üzerinde ise şube açılmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

IV.c. Seçimli genel kurullara en az %50 katılım sağlanmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

IV.d. Dernek yönetimleri belirli sürelerde değişmeli, Yönetim Kurulu başkanları 2 dönemden, Yönetim Kurulu üyeleri 3 dönemden daha fazla görev yapmamalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

b. IV.e. Uzmanlık derneği Etik Kurulunu oluşturmuş,  uzmanlık dalına özgü etik ilkeleri geliştirmiş ve ve bu ilkeleri yazılı hale getirmiş ve uyguluyor olmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

c. IV.f. Uzmanlık derneği yıllık bütçesinin en az %25'ini eğitim ve araştırma etkinliklerine ayırıyor olmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

V. UZMAN ÜYELERİN SAYISI

 

 

 

 

a.    V.a.Uzmanlık derneği, ilgili uzmanlık dalındaki uzman hekimlerin en az %50'sini üye kaydetmiş olmalıdır.

Evet

Hayır

BY

UD

BY           Bilgi Yok; UD      Değerlendirme için uygun bir kategori değil