Yürütme Kurulu Üyeleri 1999-2001

Başkan: Prof.Dr.Semih Baskan

II.Başkan: Prof.Dr.Serhat Ünal

Sekreter: Doç.Dr.Kürşat Yıldız

Muhasip Üye: Doç.Dr.Raşit Tükel

Üyeler:

Prof.Dr.Tuğrul Çavdar

Prof.Dr.Haluk Özen

Prof.Dr.Şadi Yenen

Yrd.Doç.Dr.Cem Terzi

Prof.Dr.Oya Bayındır

 

UEMS: Prof.Dr.İskender Sayek