Yürütme Kurulu Üyeleri 2019-2021

2019 - 2021 TTB UDEK YÜRÜTME KURULU

Başkan          

Dr. Umut Akyol

II. Başkan

Dr. Ersin Yarış

Genel Sekreter

Dr. Gülriz Erişgen

Muhasip Üye

Dr. Ülker Koçak

Üye

Dr. Bülent Önal

Üye

Dr. Meram Can Saka

Üye

Dr. Serkan Yılmaz

Üye

Dr. Elif Şen

Üye 

Dr. Hüseyin Yusuf Yıldız

ATUB Temsilcisi             

Dr. Umut Akyol