Yürütme Kurulu Üyeleri 2017-2019

Başkan           

:

Dr. Orhan Odabaşı

II. Başkan

:

Dr. Ertan Yılmaz

Genel Sekreter

:

Dr. Gülriz Erişgen

Muhasip Üye 

:

Dr. Bülent Erbil

Üye

:

Dr. Umut Akyol (ATUB Temsilcisi)

Üye

:

Dr. Bülent Atilla

Üye

:

Dr. Bülent Önal

Üye

:

Dr. Meram Can Saka

Üye

:

Dr. Ersin Yarış