Yürütme Kurulu Üyeleri 2013-2015

Başkan           
Prof. Dr. Tunçalp Demir

II.Başkan
Prof. Dr. Figen Özgür

Sekreter
Doç. Dr. Orhan Odabaşı

Muhasip Üye
Doç. Dr. Bülent Erbil

Üyeler
Prof. Dr. Ersin Yarış

Prof. Dr. Ertan Yılmaz

Doç. Dr. Muzaffer Başak

Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Prof. Dr. Umut Akyol