Yürütme Kurulu 1. Toplantısı (19 Aralık 2015)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (19.12.2015, ANKARA)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Bülent Atilla, Dr. Bülent Önal, Dr. Meram Can Saka, Dr. Ertan Yılmaz.

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Görev dağılımı

Karar 1

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 19.12.2015 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu üyelikleri Dr. Umut Akyol (ATUB Temsilcisi), Dr. Bülent Atilla, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Tunçalp Demir, Dr. Bülent Erbil, Dr. Orhan Odabaşı (TTB Temsilcisi), Dr. Bülent Önal, Dr. Meram Can Saka ve Dr. Ertan Yılmaz’dan oluştu.

Yeni seçilen TTB-UDEK Yürütme Kurulu 19.12.2015 tarihinde yapmış olduğu ilk yürütme kurulu toplantısında, aşağıda belirtilmiş olan görev dağılımını yaparak çalışmalarına başladı:

Başkan             : Dr. Tunçalp Demir

II. Başkan        : Dr. Muzaffer Başak

Sekreter           : Dr. Orhan Odabaşı

Muhasip Üye    : Dr. Bülent Erbil

Üye                  : Dr. Umut Akyol (ATUB Temsilcisi)

Üye                  : Dr. Bülent Atilla

Üye                  : Dr. Bülent Önal

Üye                  : Dr. Meram Can Saka

Üye                  : Dr. Ertan Yılmaz

Görev dağılımının uzmanlık derneklerine duyurulmasına,

Gündem 2

Sonraki toplantı tarihi

Karar 2

27 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da yapılmasına karar verildi.