Yürütme Kurulu 14. Toplantısı (11 Eylül 2015)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (11.09.2015, ANKARA)

 

Katılanlar: Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz katıldı.

 

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Acil Sağlık Hizmetleri

Karar 1

Bu sorun tüm sağlık sisteminin sorunu olduğu değerlendirildi, beklentinin TTB MK sorulmasına,

Gündem 2

UDEK Bülten

Karar 2

Başlıkların Dr. Orhan Odabaşı’nda toplanmasına,

Gündem 3

UDEK Eğitim - Ölçme Değerlendirme Merkezi – TUS

Karar 3

Uzmanlık derneklerinden yaptıkları ölçme - değerlendirme etkinlikleri ile ilgili (Çoktan Seçmeli Soru ile yapılan sınavlar, Soru Bankası, Yeterlik Sınavları, Beceri Sınavları, Asistan Gelişim Sınavları vb. ölçme değerlendirme etkinlikleri, aldıkları bilimsel – alt yapı destekleri) bilgi istenmesine, kurulması düşünülen UDEK Eğitim Ölçme Değerlendirme Merkezi’ne ilişkin bilgi verilip toplantıya davet edilmesine,

Yapılacak toplantı öncesi temel gereksinimleri karşılayacak nitelikteki bir merkez için bir fizibilite çalışması yapılmasına,

Gündem 4

Geleneksel Alternatif Tıp Uygulamaları

Karar 4

Toplantı yapılması, bu toplantı öncesi uzmanlık derneklerine daha önce yapılması istenen çalışmanın anımsatılmasına, ilgili toplantıya raporlarla gelinmesinin sağlanmasına, tarih

Ekim 2. yarı olabileceğine,

Gündem 5

UYEK Etkinlikleri

Yeterlik Kurulu, Ziyaretler, Yeterlik Sınavları

Karar 5

UYEK Yürütme Kurulu ile ortak toplantı yapılmasına,

Gündem 6

Planlama, izlenecek işler

Karar 6

TUEK (İzmir) : 27-28 Kasım ya da 4-5 Aralık 2015 İzmir

UDEK Genel Kurul : 19 Aralık 2015 cumartesi

Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı (İzmir) yapılmasının değerlendirilmesine,

Gündem 7

Türk Tıp Eğitimi Derneği üyelik başvurusu

Karar 7

Türk Tıp Eğitimi Derneği’nin başvuru sonrası durumunun değerlendirilmesine karar verildi.

 

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılanlar

Not

15.06.2015

Mersin Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD Ziyareti

V. Öztuna

19.06.2015

Ege Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD Ziyareti

M. Başak

20.06.2015

Başkent Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji Anabilim Dalı Reakreditasyonu

E. Yarış

21.06.2015

Gazi Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji Anabilim Dalı Reakrediatasyonu

E. Yılmaz

11.09.2015

Bezmialem Vakıf Ü. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kurum Ziyareti

M. Demirhan

 

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacaklar

Not

01.10.2015

Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD Ziyareti

O. Bayındır

17.10.2015

UYEK Çalıştay (soru hazırlama) UYEK Yürütme Kurulu

V. Öztuna

Tarih belli değil

Uzaktan Eğitim Çalıştay

O. Odabaşı

28 Kasım 2015

TUEK (İzmir)

 

19 Aralık 2015

UDEK Genel Kurul