Yürütme Kurulu 13. Toplantısı (29 Nisan 2015)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (29.04.2015, ANKARA)

 

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Ertan Yılmaz katıldı.

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Acil Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Karar 1

Dr. Bülent Erbil, TTB MK Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ile görüşüp planlama yapmasına,

Gündem 2

UDEK Bülten

Karar 2

Dr. Orhan Odabaşı, Bülten Taslağı’nı grupla paylaşılacak. 08 Mayıs Cuma gününe kadar konular ve yazarlar belirlenecek. Mayıs 2015 ayı sonuna kadar Bülten’in hazırlanmasına,

Gündem 3

UDEK Eğitim - Ölçme Değerlendirme Merkezi

Karar 3

Uzmanlık derneklerinden yaptıkları ölçme - değerlendirme etkinlikleri ile ilgili (Çoktan Seçmeli Soru ile yapılan sınavlar, Soru Bankası, Yeterlik Sınavları, Beceri Sınavları, Asistan Gelişim Sınavları vb. ölçme değerlendirme etkinlikleri, aldıkları bilimsel – alt yapı destekleri) bilgi istenmesine, kurulması düşünülen UDEK Eğitim Ölçme Değerlendirme Merkezi’ne ilişkin bilgi verilip toplantıya davet edilmesine,

Yapılacak toplantı öncesi temel gereksinimleri karşılayacak nitelikteki bir merkez için bir fizibilite çalışması yapılmasına,

Gündem 4

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 30 Mayıs 2015 "Kadınlar doğum kontrolü ve istemli düşük ile ilgili hizmetlere ulaşabiliyor mu?" toplantı Jinekoloji Derneği daveti

Karar 4

Konu ile ilgili olarak Dernek ile görüşülmesine,

Gündem 5

Geleneksel Alternatif Tıp Uygulamaları

Karar 5

29 Mayıs 2015 Cuma günü toplantı yapılmasına, bu toplantı öncesi uzmanlık derneklerine daha önce yapılması istenen çalışmanın anımsatılmasına, ilgili toplantıya raporlarla gelinmesinin sağlanmasına,

Gündem 6

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

Karar 6

Derneklerden gelen Yeterlik Kurul üyelerinin derneklere bildirelim. Oluşturduğu 10 kişinin kurucu üyeler olarak 1 ay süre içerisinde ilk toplantının yapılması gerektiğinin bildirilmesine,

Gündem 7

Tıpta Uzmanlık Kurulu bilgilendirme

Karar 7

Dr. Raşit Tükel’in ilettiği eğitim süreleri ile ilgili bilginin uzmanlık derneklerine iletilmesine

Gündem 8

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme ücretleri

Karar 8

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme ücretlendirmesinde UDEK üyesi olan derneklere, üye olmayan derneklere göre daha uygun bir ücretlendirme politikasının geliştirilmesi için TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu’na öneri iletilmesine,

 

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

06.04.2015

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu

O. Odabaşı

07.04.2015

TTB HUV Çalışma Grubu Toplantı Tarihi Hk.

Tüm derneklere (YAZIŞMA)

07.04.2015

“Akkuyu Nükleer Güç Santrali Şirketi Reklamları 

Tüm derneklere (YAZIŞMA)

08.04.2015

UDEK – UYEK web sayfası için firma ile görüşme

O. Odabaşı

08.04.2015

Dr. Ersin Arslan’ın Ölüm Yıldönümü Eylem Planı 

Tüm derneklere (YAZIŞMA)  

09.04.2015

Ankara Eğitim ve Araştırma Hast. Kurum Ziyareti

U. Akyol

10.04.2015

Mersin Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD Kurum Ziyareti

F. Volkan Öztuna

13.04.2015

TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı

O. Odabaşı

22.04.2015

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Etkinlikleri

Tüm derneklere (YAZIŞMA)

24.04.2015

TTB HUV Danışma Kurulu Toplantı Kararları

Tüm derneklere (YAZIŞMA)

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

15.05.2015

Genel Kurul Çalışma Raporu

 Orhan odabaşı

11 Mayıs ya da 14 Mayıs 

Türk Radyasyon Onkolojisi Kurum ziyareti (Dokuz Eylül Ü.)

 İ̇zmir’de bulunan Kurul üyelerinden bir isim bildirilecek

Tarih bildirilecek

Türk Nöroloji Derneği Uludağ Ü. Mayıs 2015

 22-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında bir gün için B. Erbil bildirilecek

Tarih bildirilecek

Endokrinoloji Derneği Resertifikasyon süreci bilgi istemi

 6 Mayıs 2015 UYEK Toplantısına davet edilecek

Mayıs 2015

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu “E-Öğrenme STE SMG Akreditasyon Kriterleri)

Taslak metin UDEK YK üyelerine iletilecek