Yürütme Kurulu 11. Toplantısı (27 Şubat 2015)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (27.02.2015 Trabzon)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

UDEK web sayfası

Karar 1

Gereksinimlerin TTB Merkez Konseye tanımlanması ve aciliyetin vurgulanmasına,

Gündem 2

Bülten

Karar 2

Yazıların toparlanmasına, İyi Uygulama Örneklerinin Bülten’de yer almasına,

Gündem 3

Acil Sağlık Hizmetleri

Karar 3

Bu konuda Dr. Bülent Erbil’in ilgili taraflarla ön çalışma yapmasına karar verildi.

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

29.01.2015

Çocuk Nefroloji Derneği Ziyareti (Kocaeli )

T. Demir

05.01.2015

Marmara Üni. Tıp Fak. Çocuk Nefroloji

A. Özyurt

23.01.2015

Isparta Süleyman Demirel Üni. FTR Ziyareti

E. Yılmaz

12.02.2015

TTB HUV Çalışma Grubu 07 Mart 2015 tarihli Toplantısı

Yazışma

12.02.2015

Yeterlik Sınavları konulu Çalıştay

Yazışma

12.02.2015

TTB-UDEK Üyesi Derneklerin Yeterlik Kurulu Çalışmaları Bilgi Formu

Yazışma

23.02.2015

Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı Hakkında TTB görüşleri ve Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı

Yazışma

23.02.2015

Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması – V,

Yazışma

24.02.2015

Uzmanlık Dernekleri Araştırma Görevlisi (Asistan) Etkinlikleri Bilgi Formu

Yazışma

27.02.2015

TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 07 Mart 2015

Yazışma

27.02.2015

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Yazışma

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

27.02.2015

TOTBİD Yönetim Kurulu Ziyareti (Trabzon)

 

27.02.2015

Trabzon Tabip Odası Ziyareti

 

07.03.2015

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Video Çekilmesi Çalışması

 

21.03.2015

Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması (20. Yılında STE SMG)

 

28.03.2015

TTB UDEK UYEK Deneyim Paylaşım Top. (Yeterlik Sınavları)