Yürütme Kurulu 10. Toplantısı (23 Ocak 2015)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (23.01.2015)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz

 

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Kurum Ziyaretleri

Karar 1

Standartlar konusunda yeterlik kurulları ile birlikte bir toplantı yapılmasının UYEK’e önerilmesine,

Gündem 2

Yeterlik Kurulları süreç izlemi (Yoğun Bakım, Acil Tıp)

Karar 2

İlgili derneklere yazı yazılarak sürecin sorulmasına,

Gündem 3

Bülten

Karar 3

Bülten içeriği önerilerinin alınmasına, takvimlendirilmesine,

Gündem 4

Planlama, İzlenecek İşler

Karar 4

Kısa ve orta erimli işler listesinin Genel Sekreterde toplanmasına,

Gündem 5

Belgelerin izlemi

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi’nde yer alacak logolar konusunda

 

TJOD Başvurusu

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

25.10.2014

Hekimlik Uygulamaları Toplantısı

O. Odabaşı

26.10.2014

UYEK Yürütme Kurulu

O. Odabaşı

12.12.2014

Dr. Füsun Sayek 7. Eğitim Hastaneleri Kurultayı

 

13.12.2014

XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

 

20.12.2014

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 35. Genel Kurulu

 

21.12.2014

TTB-UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulu Genel Kurulu

 

26.12.2014

(YAZIŞMA) Kızılay "Kan Bağışçısı Sorgulama Formu”

İlgili derneklere

26.12.2014

(YAZIŞMA) Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali kurulması

Tüm derneklere

30.12.2014

(YAZIŞMA) TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Hakkında Önemli Duyuru

Tüm derneklere

31.12.2014

(YAZIŞMA) Yeniyıl mesajı

Tüm derneklere

08.01.2015

(YAZIŞMA) TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı

Tüm derneklere

09.01.2015

(YAZIŞMA) Greenpeace Akdeniz Ofisi tarafından düzenlenen Termik Santral ile ilgili toplantı

Tüm derneklere

14.01.2015

(YAZIŞMA) Ankara Tabip Odası Gezi Olayları Dava Süreci

Tüm derneklere

21.01.2015

(YAZIŞMA) Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi

Tüm derneklere

21.01.2015

TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı

O. Odabaşı

22.01.2015

TTB STE-SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Toplantısı

O. Odabaşı

23.01.2015

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu Süleyman Demirel Ü. Kurum Ziyareti

E. Yılmaz

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

05.01.2015

Kocaeli Ü. Tıp Fak. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Kurum Ziyareti

T. Demir

06.02.2015

Marmara Ü. Tıp Fak. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Kurum Ziyareti

A. özyurt

21.03.2015

Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması (20. Yılında STE SMG) Taslak

 

28.03.2015

TTB UDEK UYEK Deneyim Paylaşım Top. (Yeterlik Sınavları) Taslak