Yürütme Kurulu 8. Toplantısı (18 Eylül 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (18.09.2014)

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Klinik araştırmalar

Gündem 2

Sağlık alanında ilan ve reklam

Gündem 3

UDEK Yönetmelik

Gündem 4

Geleneksel Alternatif Tamamlayıcı Tıp süreci

Gündem 5

TUSEB

Gündem 6

TUEK, FS Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı

Gündem 6

Belgelerin izlemi

 

Marmara Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD Kurum Ziyareti Talebi (26.09.2014)

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

10.07.2014

Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz” Basın Toplantısı

Derneklere

24.07.2014

GTA Tıp Uygulamaları Yönetmelik

Derneklere

25.07.2014

Gazze Basın Açıklaması

Derneklere

27.08.2014

Elektroşok Cihazı

İlgili derneklere

08.09.2014

FS Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı ile ilgili Ankara Tabip Odası toplantısı

O. Odabaşı

09.09.2014

İzmir Katip Çelebi Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi Klinik ziyarete temsilci bildirimi

Oya Bayındır

11.09.2014

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı

Derneklere

11.09.2014

İzmir Katip Çelebi Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi Kliniği Ziyareti

Oya Bayındır

12.09.2014

Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hast. Genel Cerrahi Kliniği ziyareti

Ö. Aydıngöz

17.09.2014

Termik Santral

İlgili derneklere

18.09.2014

İzmir Suat Seren Göğüs ve Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlgili derneklere

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

24.10.2014

TTB Merkez Konsey – UDEK Yürütme Kurulu Toplantı

Ankara

05.12.2014

FS Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı

Ankara

06.12.2014

20. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Ankara

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (18.09.2014)

 

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz katıldı.

 

 

G 1

Klinik araştırmalar

K 1

Klinik Araştırmalar Yönetmeliği değiştirildi. Derneklere bilgi verilip sorulmasına, TUEK’de gündem olmasına,

G 2

Sağlık alanında ilan ve reklam

K 2

Bu konuda Merkez Konsey ile birlikte bir çalışma yürütülmesine, Dr. Ertan Yılmaz’ın görev almasına,

G 3

UDEK Yönetmelik

K 3

Daha önceki UDEK YK üyeleri ile birlikte bir çalışma yapılıp, takvim çıkarılmasına, Dr. Orhan Odabaşı, Anestezi ve Reanimasyon Derneği’nden gelen taslağın gruba iletilmesine,

G 4

Geleneksel Alternatif Tamamlayıcı Tıp süreci

K 4

Derneklerden istenen çalışmaların izlenmesine, çalışma takvimi çıkarılmasına,

G 5

TUSEB

K 5

TTB MK Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan gelişmeler hakkında bilgi alındı. Kısa sürede süreç ile ilgili bilgilendirme notunun hazırlanmasına, alınacak tutum ile ilgili olarak ön hazırlık yapması konusunda Dr. Muzaffer Başak’ın görev almasına, 

G 6

TUEK, FS Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kurultayı

K 6

TUEK sabahı Çalışma Gruplarına zaman ayrılmasına,

Enstitü konusunda Dr. Hakan Orel, TUSEB konusunda Dr. Raşit Tükel ile görüşülmesine,

G 7

Belgelerin izlemi

G 7a

Marmara Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD Kurum Ziyareti temsilci istemi, (26.09.2014)

K 7a

Dr. Önder Aydıngöz’ün katılmasına,

G 7b

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

K 7b

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Uzlaşı Toplantısı’nın 13 Ekim 2014 Pazartesi 14:00-16:00 saatleri arasında yapılmasına

G 7c

Sonraki UDEK Yürütme Kurulu toplantısı

K 7c

Sonraki UDEK Yürütme Kurulu toplantısının 24 Ekim 2014 Cuma günü yapılmasına, toplantının bir bölümünde TTB Merkez Konseyi ile buluşulmasına