Yürütme Kurulu 5. Toplantısı (29 Nisan 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (29.04.2014)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Aynı uzmanlık alanında birden fazla derneğin yeterlik kurulu oluşturma süreci

Gündem 2

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği

Gündem 3

UDEK Yönetmelik değişikliği süreci planlaması

Gündem 4

UDEK – UYEK Çalıştay Bilgilendirme

Gündem 5

“Kendimi İhbar Ediyorum” süreci

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

25.03.2014

Sağlık Torba Yasa

E-posta

26.03.2014

“Sertifikalı Eğitim” ile ilgili Derneklere bilgilendirme yazısı

E-posta

27.03.2014

“Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” hakkında Derneklere yazı

E-posta

01.04.2014

Türk Nöroşirurji Derneği’ne “Omurga Cerrahisi Yeterlik Sınavı” yazı

 

09.04.2014

Ankara GATA Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Ziyareti 

F. Özgür 

16.04.2014

Yedikule Ü. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD Ziyareti

T. Demir

19.04.2014

UYEK “Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi” konulu Çalıştay

O. Odabaşı, E. Yarış

16.04.2014

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

O. Odabaşı

24.04.2014

Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD Ziyareti

T. Demir

25.04.2014

Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları konulu toplantı hakkında derneklere yazı

E-posta

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

10.05.2014

Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları konulu toplantı

 

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (29.04.2014)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz

 

G 1

Aynı uzmanlık alanında birden fazla derneğin yeterlik kurulu oluşturma süreci

K 1

Bu konuda Mayıs 2015 içerisinde uygun tarihte önce UDEK ve UYEK Yürütme Kurullarında görev almış yöneticilerin katılımı ile ön toplantı ardından uzmanlık dernekleri temsilcileri ile bir toplantı yapılmasına, toplantıya TTB Hukuk Bürosu temsilcisinin davet edilmesine,

G 2

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği

K 2

TTB Hukuk Bürosu’ndan bilgi alındı, gelişmeler konusunda uzmanlık derneklerine bilgi notu gönderilmesine,

G 3

UDEK Yönetmelik değişikliği süreci planlaması

K 3

Mayıs 2014 ayı içerisinde yapılacak çalıştay sonrası, önerilerin değerlendirilmesi Ekim 2014 içerisinde yeni bir toplantı ile son biçiminin verilmesi ve Aralık 2014’de yapılacak UDEK Genel Kurulu’na yönetmelik değişikliğinin sunulmasına, 

G 4

UDEK – UYEK Çalıştay Bilgilendirme

K 4

19 Nisan 2014 tarihinde uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin katılımı ile “Kurum Ziyaretleri” ve “Yeterlik Sınavları” konusunda bilgi verildi.

G 5

“Kendimi İhbar Ediyorum” süreci

K 5

Metnin uzmanlık derneklerine iletilmesine karar verildi.