Yürütme Kurulu 4. Toplantısı (21 Mart 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (21.03.2014)

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

TTB UDEK çalışma grupları

Gündem 2

Asistan Hekimler – Eylemlilik süreci

Gündem 3

Derneklerle yazışma - Belge izlemi

Gündem 4

TUK Sertifikasyon gündemi

Gündem 5

İyi Hekimlik Uygulamaları konusunda derneklerle yapılacak işbirliği

Gündem 6

“Geleneksel, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik” Taslağı çalışmaları

Gündem 7

UDEK YK kısa erim hedefler, program (Bülten vb. yayınlar, Kurultay)

Gündem 8

Belgelerin izlemi

 

Türkiye Biyoetik Derneği (Doçentlik Sınavları)

 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (GATA temsilci istemi)

 

Türk Nöroşirürji Derneği başvurusu  (Türk Omurga Derneği ile ilgili )

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başvurusu (İç Hastalıkları Derneğinin olumlu görüşü geldi)

 

Türk İmmünoloji Derneği başvurusu

 

Türk Nöroloji Derneği başvurusu (Kurum ziyareti konusunda destek istemi)

 

Türk Omurga Derneği başvurusu (değerlendirme bekleniyor)

 

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu (Ortak Yeterlik Kurulu oluşturma)

 

Perinatoloji Uzmanları Derneği başvurusu

 

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği başvurusu (eksik belgelerin tamamlanması istenecek)

 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği başvurusu (bu konuda çalışma yapıldığı bilgisi ...)

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 18.02.2014 tarihli başvuru

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

22.02.2014

TTB Asgari Ücret Toplantısı

O. Odabaşı

24.02.2014

İyi Hekimlik Gazete ilanı yayınlandı.

-

27.02.2014

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongre Kitabı

Eposta

04.03.2014

Geleneksel Tıp Yönetmelik Taslağı görüş bildirimi

Sağlık Bakanlığı’na

07.03.2014

İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Türk Göğüs Hast. Yeterlik Kurulu ziyareti

M. Başar

07.03.2014

Uludağ Ü. Tıp Fak. Genel Cerrahi Yeterlik Kurulu ziyareti

F. Özgür

14.03.2014

Uzmanlık Dernekleri iletişim bilgileri (eksik dernekler)

E-posta

20.03.2014

Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Türk Göğüs Hast. Yeterlik Kurulu ziyareti

T. Demir

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

Uygun tarihte

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (GATA temsilci istemi)

F. Özgür

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (21.03.2014)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz

 

G 1

TTB UDEK çalışma grupları

K 1

Bu konuda Dr. Ertan Yılmaz’ın çalışma yürütmesine,

G 2

Asistan Hekimler – Eylemlilik süreci

K 2

Bu konuda Dr. Bülent Erbil’in çalışma yürütmesine,

G 3

Derneklerle yazışma - Belge izlemi

K 3

Derneklerle iletişim sürekliliği ve izlenebilirliği konusunda Dr. Orhan Odabaşı’nın çalışma yürütmesine,

G 4

TUK Sertifikasyon gündemi

K 4

Derneklere bilgi verilmesine, TTB Hukuk Bürosu ile görüşülmesine,

G 5

İyi Hekimlik Uygulamaları konusunda derneklerle yapılacak işbirliği

K 5

İyi Hekimlik Uygulama örneklerinin derlenmesi ve olanaklı ise TUEK’de gündem yapılmasına,

G 6

“Geleneksel, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik” Taslağı çalışmaları

K 6

Bu konuda bir çalıştay düzenlenmesine, ilgili uzmanlık dernekleri ile uzun erimli bir çalışma yapılanmasının kurulmasına,

G 7

UDEK YK kısa erim hedefler, program (Bülten vb. yayınlar, Kurultay)

K 7

Bu yıl Ankara’da yapılacak TUEK için Ankara Tabip Odası ile iletişime geçilmesi, konu başlıklarının derlenmesine,

G 8

Belgelerin izlemi

G 8a

Türkiye Biyoetik Derneği (Doçentlik Sınavları)

K 8a

Bilgilendirme yapıldı.

G 8b

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (GATA temsilci istemi)

K 8b

Dr. Figen Özgür’ün isminin bildirilmesine,

G 8c

Türk Nöroşirürji Derneği başvurusu  (Türk Omurga Derneği ile ilgili )

K 8c

Bilgilendirme yapıldı.

G 8d

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başvurusu (İç Hastalıkları Derneğinin olumlu görüşü geldi)

K 8d

Dr. Umut Akyol’un ilgili süreci izlemesine,

G 8e

Türk İmmünoloji Derneği başvurusu

K 8e

Bilgilendirme yapıldı.

G 8f

Türk Nöroloji Derneği başvurusu (Kurum ziyareti konusunda destek istemi)

K 8f

Tarih konusunda bilgi istenecek.

G 8g

Türk Omurga Derneği başvurusu (değerlendirme bekleniyor)

K 8g

Bilgilendirme yapıldı.

G 8h

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu (Ortak Yeterlik Kurulu oluşturma)

K 8h

Konunun tarafları ile görüşülmesine,

G 8i

Perinatoloji Uzmanları Derneği başvurusu

K 8i

Bilgilendirme yapıldı.

G 8j

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği başvurusu

K 8j

Eksik belgelerin tamamlanmasının istenmesine,

G 8k

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği başvurusu (bu konuda çalışma yapıldığı bilgisi ...)

K 8k

Konunun tarafları ile görüşülmesine,

G 8l

Türkiye Psikiyatri Derneği 18.02.2014 tarihli başvuru

K 8l

Bilgilendirme yapıldı.