Yürütme Kurulu 3. Toplantısı (20 Şubat 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (20.02.2014)

 

Gündem

Açıklama

Gündem 1

“Torba Yasa” konusunda yapılanlar ve yapılacaklar

Gündem 2

Genel Kurul’da alınmış karar gereği; aynı alanda üye olarak yer alan iki derneğin yeterlik kurulu oluşumuyla ilgili yönetmelik değişikliği çalışması

Gündem 3

“Temel Tıp Bilimleri Alanında Neredeyiz?” konulu raporun hazırlanması

Gündem 4

UYEK çalışmaları

Gündem 5

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalışması

Gündem 6

Türk Cerrahi Derneği (7.3.2014 ), Uludağ Ü. Tıp Fak. Yeniden Belgelendirme Temsilci İstemi

Gündem 7

Türk Toraks Derneği, İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD Kurum Ziyareti Temsilci İstemi (7.3.2014 )

Gündem 8

UDEK YK kısa erim hedefler, program

Gündem 9

Belgelerin izlemi

 

Türk Nöroşirürji Derneği başvurusu  (Türk Omurga Derneği ile ilgili )

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başvurusu

 

Türk İmmünoloji Derneği başvurusu

 

Türk Nöroloji Derneği başvurusu

 

Türk Omurga Derneği başvurusu

 

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu

 

Perinatoloji Uzmanları Derneği başvurusu

 

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği başvurusu

 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği başvurusu

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

09.01.2014

Türk Yoğun Bakım Derneği ve Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği’ne Harmonizasyon Toplantısı

T. Demir, F. Özgür, O. Odabaşı, U. Akyol

10.01.2014

Medeniyet Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Kurum Ziyareti

M. Başak

24.01.2014

İyi Hekimlik Bildirgesi görüş istemi

Uzmanlık Derneklerine

30.01.2014

TTB UDEK çalışma grupları istemi

Uzmanlık Derneklerine

22.01.2014

TTB Akademik Çalışma Ortamlarında Öğretim Üye/Görevlilerinin Yaşadıkları Güncel Sorunlar Çalışma Grubu

O. Odabaşı

04.02.2014

Uzmanlık Dernekleri iletişim bilgileri

Uzmanlık Derneklerine

07.02.2014

TTB MK – UDEK “Torba Yasa” Basın Toplantısı

O. Odabaşı

10.02.2014

“Geleneksel, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik” Taslağı görüş istemi

Uzmanlık Derneklerine

15.02.2014

UDEK – UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı

O. Odabaşı

19.02.2014

TTB Kimyasal Gazlar Çalışma Grubu Toplantısı

E. Yarış

19.02.2014

TTB Asgari Ücret Toplantısı

O. Odabaşı

19.02.2014

TTB Hekim İstihdam Çalışma Grubu (Nöroloji alanına özgü)

O. Odabaşı

20.02.2012

Aynı alanda üye olarak yer alan iki derneğin yeterlik kurulu oluşumuyla ilgili yönetmelik değişikliği çalışması

T. Demir, O. Odabaşı, E. Yarış, M. Başak, Ö. Aydıngöz, U. Akyol, D. Aslan, Z. Özçelik

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

22.02.2014

TTB Asgari Ücret Toplantısı

O. Odabaşı

28.02.2014

“Sağlık Sektöründe Paydaş İlişkileri” “Tıpta Uzmanlık Dernekleri – Hasta Dernekleri Buluşması ve Dünya Uygulamaları” Panel - ACE of M.I.C.E. Exhibition Fuar ve Zirve

T. Demir, M. Başak

 

 

 

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (20.02.2014)

 

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Umut Akyol.

 

G 1

“Torba Yasa” konusunda yapılanlar ve yapılacaklar

K 1

Sürecin yakından izlenmesi, gelişmelerin uzmanlık dernekleri ile paylaşılmasına,

G 2

Genel Kurul’da alınmış karar gereği; aynı alanda üye olarak yer alan iki derneğin yeterlik kurulu oluşumuyla ilgili yönetmelik değişikliği çalışması

K 2

Yapılan ön çalışmanın Yönetmelik üzerine yansıtılmasına, bu hazırlığın TTB Hukuk Bürosu temsilcileri ile gözden geçirilmesine, bu çalışmanın bir sonraki UDEK Yürütme Kurulu’na kadar tamamlanmasına (O. Odabaşı),

G 3

“Temel Tıp Bilimleri Alanında Neredeyiz?” konulu raporun hazırlanması

K 3

Uzmanlık derneklerinden gelen görüşlerden yararlanılarak oluşturulan taslağın UDEK Yürütme Kurulu’na iletilmesine (E. Yarış),

G 4

UYEK çalışmaları

K 4

-Uzmanlık Yeterlik Belgesi verilme ölçütleri konusunda bir çalışmanın yapılmasına

-Kurum ziyaretleri standartları üzerinden UDEK Yürütme Kurulu gözlemci üyeleri için kontrol listesi oluşturulması (O. Odabaşı),

G 5

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalışması

K 5

TTB Mezuniyet Öncesi Tıp eğitimi Raporu 2014 hazırlandıktan sonra bu konuda bir çalışmanın yapılmasına (O. Odabaşı),

G 6

Türk Cerrahi Derneği Uludağ Ü. Tıp Fak. Yeniden Belgelendirme Temsilci İstemi (7.3.2014 )

K 6

Dr. Figen Özgür’ün bildirilmesine,

G 7

Türk Toraks Derneği, İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD Kurum Ziyareti Temsilci İstemi (7.3.2014 )

K 7

Dr. Muzaffer Başak’ın bildirilmesine,

G 8

UDEK Yürütme Kurulu kısa erim hedefler, program

K 8

UDEK Yürütme Kurulu kısa erim hedefler, program önerisi ve ölçütle çalışmasının yapılmasına (O. Odabaşı)

G 9

Belgelerin izlemi

G 9a

Türk Nöroşirürji Derneği başvurusu  (Türk Omurga Derneği ile ilgili )

K 9a

Hazırlanan yazının gönderilmesine,

G 9b

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başvurusu

K 9b

Bu konuda Dr. U. Akyol’un çalışma yapmasına, ilgili ana dal uzmanlık derneklerinin görüşünün istenmesine,

G 9c

Türk İmmünoloji Derneği başvurusu

K 9c

Bu konuda çalışma yapılmasına,

G 9d

Türk Nöroloji Derneği başvurusu

K 9d

Türk Nöroloji Derneği başvurusunda net olmayan tarihin istenmesine,

G 9e

Türk Omurga Derneği başvurusu

K 9e

Hazırlanan yazının gönderilmesine,

G 9f

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu

K 9f

Bu konuda çalışma yapılmasına,

G 9g

Perinatoloji Uzmanları Derneği başvurusu

K 9g

Bu konuda çalışma yapılmasına,

G 9h

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği başvurusu

K 9h

Bu konuda çalışma yapılmasına,

G 9i

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği başvurusu

K 9i

Bu konuda çalışma yapılmasına,

G 9j

Geleneksel, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı

K 9j

Uzmanlık derneklerinden gelen görüşler sonrası bu konuda bir çalıştay yapılmasına (E. Yarış)

G 9k

“Yeterlik” ifadesinin kullanımı

K 9k

Bu konuda bir çalışma yapılmasına (O. Odabaşı)

G 9l

Dermatoloji Derneği Antalya Akdeniz Ü. Tıp Fak. ve Bursa Uludağ Tıp Fak. Dermatoloji Anabilim Dalları Kurum Ziyaretleri belgeleri

K 9l

Dermatoloji Derneği Antalya Akdeniz Ü. Tıp Fak. ve Bursa Uludağ Tıp Fak. Dermatoloji Anabilim Dalları Kurum Ziyaretleri belgelerinin hazırlanarak gönderilmesine karar verildi.