Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı sonuç bildirgesi

fsehk_2011Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı, 25 Kasım 2011 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Kurultay kapsamında, "Üniversite Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Arasındaki İşbirliği Yönetmeliği'nin ele alındığı bir panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Semih Baskan'ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği panele, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Haluk Özsarı, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Aytül Çakçı konuşmacı olarak katıldılar. Aktan'ın "Marmara Üniversitesi Deneyimi"ni; Özsarı'nın "Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nin Bakışı"nı ve İlhan'ın da "Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Deneyimi"ni aktardığı panelde, Çakçı da "Eğitici Gözüyle Değerlendirme" yaptı. 

Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı forum ve sonuç bildirgesinin oluşturulmasının ardından sona erdi. 

Sonuç bildirgesi için...