07 Aralık 2013

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Yer: İstanbul Tabip Odası Yerleşkesi

7.12.2013

Saat: 12.30-13.15

Gündem ve alınan kararlar

a. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ile ilgili değerlendirmeler paylaşıldı.

b. 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan TTB-UDEK Genel Kurul hazırlıkları

gözden geçirildi.