09 Kasım 2013

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

9.11.2013

Yer: İstanbul Tabip Odası Yerleşkesi

Saat: 10.00-12.30

 

Gündem ve alınan kararlar

  1. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ile ilgili program üzerinde çalışıldı.
  2. Üniversitelerde (tıp fakültelerinde), uzmanlık eğitimi veren anabilim dallarında, uzmanlık sınavlarında tıp doktoru olmayan öğretim üyelerinin (akademisyenlerin) jüri üyesi olarak yer alıp alamayacakları konusunda TTB UDEK’e sözel olarak iletilen sorular üzerinde konuşuldu.
  3. Tıp fakültesi mezunu olmayan ya da tıp fakültesi mezunu olup da tıpta uzmanlık derecesi olmayan üyeleri bulunan bazı uzmanlık derneklerinin Yeterlilik Kurulları tarafından düzenlenecek yeterlik sınavlarına, uzman doktor unvanına sahip olmayan kişilerin girip giremeyeceklerine ilişkin TTB-UDEK’e yöneltilen sorular üzerinde görüşüldü.
  4. UYEK çalışmaları ile ilgili TTB-UDEK-UYEK Başkanının da toplantıya katılımıyla birlikte paylaşımda bulunuldu.
    1. Kurum ziyaretleri ile ilgili bilgi aktarıldı.
    2. Gelecek dönem çalışmaları planlandı.
  5. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı öncesinde 6 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’dayapılmasına karar verildi.