22 Aralık 2012

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

22.12.2012

Yer:  Çalışma Grupları Genel Kurul Salonu (Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi, İzmir)

Saat: 12.30-13.15

 

Gündem ve alınan kararlar

  1. 22.12.2012 tarihli TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurul toplantısı değerlendirilmiştir.
  2. TTB-UDEK 2012-2014 dönemi çalışmaları kapsamında TTB-UDEK-UYEK YK temsilcisinin TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Dilek Aslan olmasına karar verilmiştir.
  3. Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından önerilen “eğitici geliştirme çalıştayı”na yönelik işbirliği çerçevesinde TTD ve TTB-UDEK ortaklığında oluşturulan düzenleme kurulunun çalışmalarının sürdürülmesi konusunda görüş birliği oluşmuştur. Düzenleme kurulunda Dr. Dilek Aslan ve Dr. Eriş Bilaloğlu TTB-UDEK adına yer almışlardır. Bu süreç TTB-UDEK-UYEK’e de aktarılacaktır.