08 Aralık 2012

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

8.12.2012

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 17.00-18.00

 

 

Gündem ve alınan kararlar

  1. 8.12.2012 tarihli TTB-UDEK-UYEK Genel Kurul toplantısı değerlendirildi.
  2. 8.12.2012 tarihli TTB-UDEK Genel Kurul Toplantısı değerlendirildi.
  3. XVIII. TUEK Çalışmaları gözden geçirildi.