11 Kasım 2012

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

11.11.2012

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 10.00-13.00

Özet Bilgi Raporu

Gündem ve alınan kararlar

 1. Gelecek dönem çalışmalarının planlanması
  1. 8 Aralık tarihinde yapılacak olan UDEK ve UYEK Genel Kurul’larının programları belirlendi.
   1. i.      Saat 10.00-12.30 UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu
    1. Açılış konuşmaları
    2. Divan başkan ve üyelerinin seçimi
    3. Faaliyet raporunun okunması
    4. Faaliyet Raporunun Genel Kurul tarafından tartışılması
    5. Yeterlik Kurulları sorunlarının tartışılması
    6. UYEK yürütme kurulu seçiminin yapılması
    7. Diğer
    8. Dilek ve temenniler
    9. Kapanış
  2. ii.      Saat 14.00-17.00 UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu
   1. Açılış konuşmaları
   2. Divan başkan ve üyelerinin seçimi
   3. Faaliyet raporunun okunması
   4. Mali raporun okunması
   5. Raporların Genel Kurul tarafından tartışılması
   6. Diğer
   7. Dilek ve temenniler
   8. Kapanış
 2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (XVIII.) ayrıntılarına ilişkin görüşme yapıldı. Program üzerinde konuşuldu.
 3. Basımı yapılacak kitaplar hakkında görüşüldü.
  1. i.      Olumlu deneyimler kitabı ile ilgili UDEK e ulaşan konuların listelenmesine ve eksik olan konuların derneklerden talep edilmesine karar verildi.
  2. ii.      AGUH kitabı ile ilgili yazarlara yeniden çağrı yapılması kararlaştırıldı.
 4. Tanınmışlık listesi ile ilgili çalışmalarda ilerleyebilmek adına TTB-TUK  temsilcisi ile görüşülmesine karar verildi.
 5. Türk Toraks Derneği’nin yazı içeriği konuşuldu.
  1. i.      Temel felsefe olarak uygun karşılandığı ve UDEK işbirliği için ortak zeminde konuları ve içeriğin organizasyonu için bir araya gelinebileceği konuşuldu.
 6. Türk Nöroloji Derneği’nin 9.11.2012 tarihli yazısı ile ilgili konuşuldu.
  1. i.      Önerilen toplantıya bir temsilcinin isminin bildirilmesi kararlaştırıldı.
 7. Türk Dermatoloji Derneği yazısının değerlendirildi.
  1. i.      İzinli olarak sürecin yürütülebileceğine dair yazının iletilmesi kararlaştırıldı.
 8. Uzlaşı ile ilgili görüşme yapıldı.
  1. i.      Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği yeterlilik kurulunun (ya da eşdeğerini) kapatılması istendi. Konuyla ilgili dilekçesine istinaden Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’ne bu çerçevede yazı yazılmasına karar verildi.
 9. UYEK Başkanlığı’na; Temmuz 2012’de TTB Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe giren uzlaşı kriterlerinin oluşturulması konusunda taslak bir çalışma yapılmasını ve bu taslağın 8.12.2012 tarihli UDEK Genel Kurulu’nda sunmak üzere hazırlanmasını talep eden bir yazının yazılmasına karar verildi.
 10. Mayıs 2013 tarihli yapılacak olan Tıp Eğitimi Kongresi’nde TTB UDEK olarak teknik açıdan destek verilebileceği kararlaştırıldı.
 11. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının 8.12.2012 tarihinde saat 9.00-10.00 arasında yapılması kararlaştırıldı.