12 Mayıs 2012

TTB-UDEK AGUH Ortak Toplantısı

12.5.2012 (13.00-15.30)

Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Özet Bilgi Raporu

Gündem ve alınan kararlar

 1. TTB-UDEK-AGUH ortak toplantısı ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
 2. Türk Cerrahi Derneği yeterlik kurulu için bildirilecek isimler netleştirildi. İsimler ilgili derneğe bildirildi.
 3. 16 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul hazırlığı gözden geçirildi.
 4. Genel kurul kararı gereği uzlaşı kurulunun toplantıya çağrılması konusu görüşüldü.
 5. 5. Olağanüstü genel kurul gündemi belirlendi (16.6.2012; saat: 10.00-13.00).

Gündem:

 1. Divan seçimi
 2. Yönerge değişikliği
 3. Üyelik başvuruları
 4. Dilek ve temenniler

 

 1. Üyelik başvuruları değerlendirildi.
 2. Dernek ziyaretleri hakkında paylaşımda bulunuldu.
 3. Tanınmışlık listesi oluşturma konusunda derneklere hatırlatma yapılması kararlaştırıldı.
 4. 7.4.2012 tarihinde yapılan “yetkinlikler” çalıştayı ile ilgili bilgi aktarıldı. Bu bağlamda Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD ile işbirliği içinde ikinci çalıştayın 9 Haziran 2012 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Bu çağrının derneklere iletilmesi kararlaştırıldı.

10.  Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda 27 Mayıs 2012 Pazar günü TTB tarafından yapılacak toplantı hatırlatma yapıldı.

 1. UYEK çalışmaları hakkında paylaşımda bulunuldu.

12.  TTB Genel Kurulu için TTB-UDEK Çalışma Raporunun hazırlanmasına karar verildi.

13.  Dernek ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Ziyaretlerle ilgili bilgilerin web sayfasına yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

14.  Ziyaret edilen uzmanlık derneklerine geri dönüş mektubu iletilmesine karar verildi. Bu konunun TTB Başkanı ile konuşulması kararlaştırıldı.

 1. 2013 bahar döneminde CESMA (Council of European Specialist Medical Assessment) toplantısının TTB/İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapılması için iletişim kurulması kararlaştırıldı.

16.  Klinik ziyaretlerin içeriğine dair paylaşımda bulunuldu.

 1. Hastalara yeterli zaman ayrılmasının gereği için film çekimi konusunda derneklere hatırlatma yapılması kararlaştırıldı.

18.  Uzmanlık eğitimi ile derneklerin yaptığı “iyi”, “örnek” uygulamalar kitapçığının hazırlığı için derneklere yazı iletilmesine karar verildi. Yanıtlar 1 Ekim 2012 tarihine kadar beklenmektedir.