18 ŞUBAT 2012

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

18.2.2012 - Ankara

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

Saat: 13.00-15.30

 

Gündem ve alınan kararlar

 1. Uzmanlık Dernekleri Tanınmışlık Listesi oluşturulması hakkında yazı taslağı oluşturuldu. Derneklere iletilmesine karar verildi.
 2. Temel tıp alanında doktora veren alan derneklerin uzmanlık alanı olmaktan çıkarılma durumu hakkında görüşüldü. Bu konuda 20 Şubat 2012 tarihinde toplantı yapılacağı bilgisi verildi.
 3. Derneklerin ziyaretleri hakkında paylaşımda bulunuldu.
 4. UYEK ile işbirliği içinde özgün alan standartları çalıştayının 7 Nisan 2012 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında TTB’de yapılması ve programın aşağıdaki şekilde olması kararlaştırıldı:
  1. i.      10.00-12.30:Süreçle ilgili bilgilendirme
  2. ii.      12.30-13.30 Yemek arası
  3. iii.      13.30-17.30 Uzmanlık yetkinliklerinin tanımlanması çalıştayı
 5. Internet bülten hazırlığı konusunda konuşuldu.
 6. Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında bilgi verildi. 16 Mart 2012 tarihinde yapılacak olan etkinliğin Cerrahpaşa salonunda yapılacağı, katılımın artırılması için İstanbul Tabip Odası tarafından oldukça etkili çalışma yapıldığı paylaşıldı. Bu konuda duyuruların uzmanlık derneklerine iletilmesi kararlaştırıldı.
 7. UDEK Yönetmeliği hakkında çalışma yapılması kararı yinelendi. Bu konuda TTB Genel Kurulu öncesi çalışma yapılacağı kararlaştırıldı.
 8. Kasım 2011’de yapılan UDEK Genel Kurulunda alınan karar gereği uzlaşı kurulunun göreve davet edilmesi kararlaştırıldı.
 9. AGUH çalışmaları hakkında paylaşımda bulunuldu.
 10. Mali konuda bilgilenme/paylaşımda bulunuldu.
 11. Asistan eğitimi veren kadrolar nasıl planlanmalı? Konulu çalışma yapılabileceği konuşuldu. Bu konuda derneklerle birlikte çalıştay yapılması kararlaştırıldı.
 12. 16-17 Nisan 2012; Dünya Tabipleri Birliği ziyaretinin yapılacağı aktarıldı.16 Nisan 2012 Ankara ziyareti için uzmanlık derneklerine toplantı duyurusunun iletilmesi kararlaştırıldı.

Bir sonraki toplantının 16 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

udek_yurutme_18_sbt