26 ARALIK 2011

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı (1)

26.12.2011

Gündem ve alınan kararlar

 1. Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.
  1. Başkan: Prof. Dr. İskender Sayek
  2. İkinci Başkan: Prof. Dr. Figen Özgür
  3. Genel Sekreter: Prof. Dr. Dilek Aslan
  4. Muhasip üye: Doç. Dr. Hakan Seçkin
  5. UYEK’ten sorumlu üye: Prof. Dr. Mehmet Demirhan
  6. ATUB üyesi: Prof. Dr. Umut Akyol
  7. Geleceğe dair planlama aşağıdaki başlıklarda tamamlandı:
   1. Vakıf üniversiteleri çalışmasının tamamlanması kararlaştırıldı.
   2. Derneklerin “insangücü planlaması” konulu çalışmasını yapabilmelerinin bu dönemde tamamlanması için çalışmalar yapılabileceği konuşuldu.
   3. TTB ve TTB-UDEK ile derneklerin iletişim ve eşgüdümünün güçlendirilmesi konuşuldu.
    1. i.      Uzmanlık derneklerine ziyaret yapılması kararlaştırıldı. Planlamanın Ankara tarafından yapılması ve ziyaret takviminin oluşturulmasına karar verildi. İlk toplantıların ilk bir ay içerisinde yapılabileceği konuşuldu.
     1. Görüşmelerde standart yaklaşım geliştirmenin önerisi getirildi.
     2. Derneklere ziyaret için resmi yazı yazılması kararlaştırıldı.
 2. AGUH çalışma grubunun gelecek dönem için planladıkları mesleki gelişim kurslarının (Düzey 1 ve 2) sürdürülmesi kararlaştırıldı.
 3. 663 sayılı KHK etkili rol üstlenmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
 4. UDEK’in geleceğe dair planlarının sistematik bir şekilde gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, “UDEK’in kuruluşundan bu güne neler yapıldı, başarıldı?” konulu bir çalışmanın yapılabileceği konuşuldu.
 5. UYEK çalışmalarının geliştirilmesi önerildi.
 6. Uzmanlık eğitimi ulusal standartları çalıştayının yapılması kararlaştırıldı.
 7. Etik bildirgeler kitabının güncellenmesinin planlaması yapıldı.
 8. Ulusal STE/SMG standartlarının son şekline getirilmesi kararlaştırıldı.
 9. Süreli yayın/bilimsel dergicilik konularında UDEK çalışmaları yapılabileceği kararlaştırıldı.
 10. Çalışma gruplarının her biri ile ilgili olarak farklı yürütme kurulu üyelerinin sorumluluk alabileceği önerildi.
 11. TTB-UDEK Yönetmeliği gözden geçirme/geliştirme için hazırlık çalışmasının kısa süre içinde yapılması kararlaştırıldı.

 

Bir sonraki toplantının 14 Ocak 2012 tarihinde saat 11.00 da TTB Merkez Konsey Yerleşkesinde yapılması kararlaştırıldı.