12 Kasım 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

12.11. 2011 (Saat: 12.00-13.00)

 

TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

 

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR

 

 1. 25-26-27 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan XVII. TUEK programı hakkında görüşüldü. Geniş katılımın sağlanabilmesi için planlama yapıldı.
 2. 25 Kasım 2011 tarihinde yapılacak olan Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı hakkında görüşüldü. Geniş katılımın sağlanabilmesi için planlama yapıldı.
 3. Daha önceki süreçte karar verilmiş olan 27 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da Hacettepe Sıhhiye Yerleşkesi’nde Kırmızı Salon’da saat 14.00-16.00 arasında yapılacak TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurul toplantısına dair gündem aşağıdaki şekilde netleştirildi. Bu bağlamda derneklere çağrı yapılmasına karar verildi.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 1. Açılış
 2. Divan Başkanlığı’nın seçimi 
 3. TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın konuşması 
 4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı’nın konuşması 
 5. TTB-UDEK Çalışma Raporlarının (UYEK ve ATUB Raporları dahil) sunumu  
 6. TTB-UDEK Mali Raporunun sunumu  
 7. TTB-UDEK Çalışma ve Mali Raporlarının tartışılması ve oylanması 
 8. Üyelik başvurularının Genel Kurul tarafından değerlendirilmesi 
 9. Üyelik aidatlarının Genel Kurul tarafından değerlendirilmesi
 10. 2011-2013 UDEK Yürütme Kurulu seçimi
 11. Dilek ve Temenniler